f Živa meja in ženstvenost | The power of living space

UVOD

Ali lahko pojma ženstvenost in živa meja povežemo v medsebojno sodvisnost?

Lahko! Vemo že, da lahko s posegi v ambient močno vplivamo na naše življenje, na naše reakcije, počutje in odzivnost. S tem tudi na to, kako nas svet vidi in sprejme. Če je vpliv ambienta pozitiven to vpliva tudi na izžarevanje zadovoljstva, torej posledično na našo ženstvenost oz. moškost, ki se prepozna, kot privlačna energija za nasprotni spol.

Danes se posvetimo ambientu vrta v predelu ograje, natančneje ureditvi žive meje. In ob tem pojasnimo tudi, kako in zakaj lahko z živo mejo dosežemo tudi več ženstvenosti. Namreč z zagotavljanjem povezanosti, to je določene odprtosti med svetovi na obeh straneh žive meje! Tako dosežena odprtost je “nalezljiva” in vpliva na našo pozitivno čustveno odzivnost ter s tem na našo privlačnost. Poglejmo! Obilo zabave pri ogledu in izvajanju nasvetov tokratne vsebine!

Predvideni čas za branje je 9 minut!


NASVETI ZA USTREZNO ENERGIJSKO UREDITEV ŽIVE MEJE

Zagotavlanje odprtosti/povezovalnosti ambienta

Ambient lahko podpira odprtost in prehodnost, nežne mehke pretoke energij. In v takem ambientu se prebudi in ostaja budna in prisotna tudi naša človeška odprtost! Vsesplošno človeško odprtost lahko enačimo s srečo! Zato se moramo potruditi, da odprtost ambienta, ki vzpodbuja in ohranja tudi našo človeško odprtost, ne zmanjšujemo in ambienta ne zapiramo.

ODPRTOST = SREČA = ŽENSTVENOST

Renee Wade (TheFeminineWoman.com) enači uspešnost in privlačnost žensk v moškem svetu z odprtostjo. Trdi, da je ženstvenost neposredno povezana in odvisna od njihove odprtosti.

Ne biti odprta, spontana, izrazna in odzivna ter poiskušati kontrolirati svoja čustva, je največja ovira, ki si jo lahko v svetu moških ženska postavi.

Moški ne dojemamo ničesar na ženski tako privlačno, kot prav njeno odprtost. Ljubimo žensko čustveno spontanost. Ne estetska, ne telesna lepota in ne urejenost ali uglajenost ženske nas ne privlačijo tako močno, kot prav njena odprtost!

Renee Wade trdi, da je ženska odprtost, t.j. njena odzivnost in njene odkritosrčne čustvene reakcije (tako sreče, kot žalosti), jedro njene večje ali manjše ženstvenosti! Ženska odprtost je v jedru ženske energije, ki neustavljivo privlači moško energijo.

Pierre-Auguste_Renoir_-_Femme_avec_parasol_dans_un_jardin_-_Google_Art_Project

Omogočimo odprtost/povezanost v predelu ambienta, ki ga danes obravnavamo. To je  predel meje vrta, ki ga običajno opremimo z ograjo in živo mejo. Odptost je sicer v nasprotju z glavno nalogo, ki jo mora področje vrta na robu funkcionalno opravljati, saj je naloga z ograjo oz. živo mejo prav doseči ravno nasprotno, to je omejiti odprtost ambienta. Toda tudi v tem delu ambienta je treba zagotoviti določeno odprtost in povezovalnost ambienta za svetova na obeh straneh ograje.

Živo mejo moramo vedno urediti tako, da bo omogočena in dosežena določena odprtost prostorov. Tako vplivamo na ugodnejšo splošno energijsko stanje v našem domu in posredno tudi na dvig in ohranjanje naše človeške odprtosti.

DSC05825

 Slika 1: Dober primer: Vzorec žive meje v kulturni krajini. Mehka linija poteka in pestra rastlinska sestava žive meje.

IZHODIŠČA UREJANJA ŽIVE MEJE

Ograja na robu parcele/vrta je naše izhodišče za ureditev žive meje (glej Slika 2). Bela linija je simbol za ograjo, ki razmejuje naš vrt in zunanji svet. Zeleni krogi predstavljajo simbole grmovnic, ki sestavljajo živo mejo. Razmeščene grmovnice sestavljajo živo mejo v ravni liniji, kot vojaki v vrsti, ki kažejo, kje se konča naš svet.

Slika 2: Ograja, na robu parcele/vrta. 

a

ZUNANJI SVET

Screen Shot 2016-04-27 at 14.16.35 copy

NAŠ VRT

 

Predstavljena razmestitev grmovnic v živi meji je precej običajna v praksi. Povdarja ostrino meje med svetom pred in za ograjo in zamuja priložnost ustvarjanja večje odprtosti in povezanosti. Čeprav je meja parcele opremljena z ograjo, da ločuje svetove (naš vrt od zunanjega sveta) in varuje našo zasebnost, se lahko ločitvena “ostrina” njenega pojava omehča  s pravilnejšo ureditvijo žive meje.

Živa meja lahko uvede “korekcijo odprtosti”, uvede učinkovit način rahlanja meje in zagotovi določeno stopnjo prehodnosti, odprtosti med obema svetovoma na meji!

To priložnost večinoma zamudimo s tem ko “zakrivimo”  dve vrsti splošno prisotnih napak, prepoznavnih tudi na zgornji skici:

(1) Grmovnice napačno sadimo v ravni vrsti na rob ograje, na linijo meje in tako še povdarimo, kje se konča naš svet – povdarimo ostrino meje.

Vrtec - ograja1.001

Slika 3: Sajenje zgolj ene vrste grmovnice – cipres v ravni vrsti,  potezo ograje podčrta. Odprtost med stranema ograje – žive meje je minimalna.

(2) Napako razmestitve v ravni vojaški liniji še povečamo z izborom rastlinskega materiala. Sajenje ene same rastlinske vrste v ravni vrsti še dodatno povdari, da je svet na robu parcele zaprt in neprehoden.

Z ureditvijo žive meje, ki “ponavlja” potezo ograje in po vrhu uporablja zgolj eno rastlinsko vrsto grmovnice, se vedno oddaljujemo od ustvarjanja ustreznih razmer, oddaljujemo od našega izhodišča ustvarjati odprtost/povezanost.  Negativen učinek zaprtosti je še povečan, če rastlinje (pri)silimo v monotono zeleno steno z rezanjem grmovnic.

21

Slika 4: Manj zaželjeno je sajenje zgolj ene vrste grmovnic, ki pa še povečajo vtis zaprtosti/nepovezanosti, če živo mejo obrezujemo.


NASVETI ZA USTREZNEJŠE UREJANJE ŽIVE MEJE

Živo mejo lahko in moramo uredimo drugače, veliko bolj odprto in energijsko povezovalno! Ureditev mora biti energijsko koristna za naš ambient in s tem tudi za nas uporabnike! Pri urejanju moramo sleditvi rešitvam, ki upoštevajo naše izhodišče, t.j.  je omogočanje odprtosti/povezanosti ambientov na obeh straneh žive meje.

Nasvet (1):

Če že imate živo mejo, ki jo sestavlja en sam rastlinski tip grmovnic, lahko dosežete večjo odprtost/povezovalnost ambientov pred in za ograjo tako, da dodajate rastline. Omehčajte strogo linijo žive meje z dodajanjem rastlin, ki se bodo prostorsko z živo mejo povezale in močno omehčale podobo njenega ostrega linijskega roba (glej Slika 5).

Slika 5: Obstoječi liniji (vojakom v vrsti) grmovnic žive meje dodajte enako močne in podobno visoke rastline pred linijo.

a

ZUNANJI SVET

NAŠ VRT

Nasvet (2):

Če živo mejo obrezujete, lahko linijo zmehčate tudi z drugačnim, bolj živahnim in v končni fazi veliko bolj mehko delujočim načinom obrezovanja. To je zelo učinkovit način povečanja povezovalne vloge žive meje s povečanjem odprtosti in pretočnosti ambienta.

Cloud-Boxwood-Hedging-by-Belgian-garden-designer-Jacques-Wirtzs

Slika 6: Zakaj bo rezali mejo kot, da želimo ustvariti ravno steno? Z drugačnim rezanjem lahko prijetno razgibate in bolj povežete svoj ambient na meji. 

 

Nasvet (3):

Če ste šele pred urejanje nove žive meje ali pripravljeni na večje pozitivne spremembe, potem lahko odprtos/povezanost  svojega sveta na robu povečate še bolj. Z izhodiščno zasaditvijo v mehkejši nihajoči liniji, ki ne “uboga” ravne parcelne meje (ograje) na robu vašega sveta (glej Slika 7) in ki potek meje pravzaprav kar se da skriva oz. likovno zliva s “soseščino” (glej Sliki 8 in 9).

Slika 7: Mehka linija zasaditve žive meje, ki  prikrije linijo parcelne meje -ograje.

a

ZUNANJI SVET

NAŠ VRT

Ureditev žive meje, ki sledi z razmestitvijo mehkemu vijuganju linij na meji in izboru rastlin, ki povezujejo svet vzunaj in svet znotraj, naredimo vse potrebno za odprtost in povezanost ambienta na meji!  In to ima tudi izjemen učinek na naše počutje v takem ambientu in posledično tudi na našo človeško odprtost!

Vrtec - ograja2.001Vrtec - ograja.001

Sliki 8 in 9: Kaj “pogrešamo” na obeh fotografijah japonskih vrtov? Ni izpostavljene vidne meje, roba pripadne parcele ne moremo zlahka prepoznati, meja do soseda ni izpostavljena! Zelo spretno je skrita! Zdi se, da je vse “naše”, vse do koder seže pogled. Naš vrt je del celote in pripada vsemu, do koder seže oko. S to celoto je povezan, do nje odprt in z ničemer se ne opozarja, da seveda ni vse “naše”! 

POMEMBNO


Navedene nasvete ureditve žive meje ob ograji lahko izvedete po vseh predlogih, kot je to vidno na primeru na fotografiji spodaj: pestra sestava, mehke poteze poteka linije zasajenega ob robu ograje torej razmestitev, ki omogoča odprtost/povezazo in pretočnost z zunajim svetom. Toda izostal je princip “Manj je več”! Ne pozabimo nanj, kot se je to zgodilo na prikazanem primeru spodaj!

2_cr4


Ni potrebno, da imamo kaj proti pestrim oblikam, barvam in živopisnosti raslin, toda poskrbimo, da je njih lepota in zanimivost pod kontrolo prevladujočega umirjenega sestoja ostalih rastlin v prevladujočih zelenih tonih, da bo učinek še veliko boljši. Odprtost/prehodnost ambientov pa tudi lažja.

top 3 herb garden


Zapomnite si: izogibajte se cipresam, pacipresam, tujam ipd., ki iz več razlogov niso primerne za žive meje naših bivanjskih ambientov.

Vrtec - ograja7.001


Posegajte po manj eksluzivnih vrstah, takih manj vpadljivih. Izbirajte odporne vrste in take, ki so našemu okolju blizu. Teh vrst je mnogo! Zelo rad bi izpostavil odlično rastlino za žive meje pri nas, to je gaber!

5553-carpinus-betulus-columnaris-nana-habr-1


Urejajmo živo mejo s potrebo, da ta manifestira našo povezanost s širšo okolico!

 

The_Country_hall__4_-800x1199

Slika 10: Kakor, da smo s celotnim svetom, vse do obzorja, neločljivo povezani (kar seveda tako ali tako drži). Z ureditvijo žive meje na robu je manifestirana odprtost, ki na nas zelo dobro vpliva.

 

ZAKLJUČEK

Odprtost je izredno pomembna karakterna poteza ljudi! Je podlaga za vse, kar je dobrega v človeštvu.

Iz lastne izkušnje vem, kako zelo izstopajo in so prijetni ljudje, ki ostajajo odprti in radovedni tudi v visoki starosti. Z njimi je vedno prijetno. Staranje ne more načeti njihove bistrosti, optimizma in veselja nad življenjem, ki izvira prav iz njihovega neumornega čudenja in radovednosti.

Odprtost in nezmanjšana radovednost za čuda tega sveta, za vse kar se lahko doživi v tem svetu in za vse, kar se lahko spozna, je neskončno bogastvo.

Za aktiviranja sil za domačim pragom je zelo pomembno vedenje, da lahko z ambientom vzpodbujamo in povečujemo tudi našo človeško odprtost. V kvalitetnem ambientu je ohranjanje odprtosti zato sila pomembno.

Tokrat smo izvedeli, kako najustrezneje oblikujemo svet ob ograji, naš svet na meji, da bo ohranjena odprtost. Tudi odprtost ambienta na robu, bo tako posredno vedno povečevala našo človeško odprtost.

… In če je verjeti predstavljenim stališčem Renee Wade, potem s pravo ureditvijo žive meje skrbimo tudi za več ženstvenosti, … poleg dejstva, da je urejanje, vzdrževanje in obrezovanje žive meje tako ali tako že poznan izkaz moškosti!

image-2-for-your-life-26-08-11-gallery-603858292

 

S pozdravi do ponovnega snidenja!
 o
Izidor HABJANIČ Dori
podpis

Želite povečati učinkovitost vašega postopnega ukrepanja za vzpodbujanje Sil za domačim pragom? Potem postanite odzivni! Po vsakem branju bloga se javite s kakšnim komentarjem! S klikom na info@powereoflivingspac.com se tukaj z lahkoto povežete in kaj vprašate, obnovite ali poglobite prebrano! Stavek, dva, ki ju zapišete, pomeni veliko! Nevroznanost zatrjuje, da se s tovrstno odzivnostjo drastično poveča učinek vašega branja, razumevanja oz. sprejemanja nasvetov! Da o veselju, ki ga naredite meni, ker sodelujete, niti ne govorim…

 

Pin It on Pinterest