f Zbližaj in poveži svoj dom z okolico | The power of living space

… in nežno bo prebujena “Trnljulčica” blagodejnih energij!

Čas branja: cca. 19 min

Uvod

Pravkar ste v idealni situaciji, saj vas bom seznanil z osrednjim načelom/pravilom za prebujanje in zagotavljanje pomoči vašega zanesljivega prijatelja.

Ta zvesti, silno zmožen prijatelj je: vaš življenjski prostor.  Tokrat bomo skupaj osredotočeni na spoznanje glavnega načela/pravila za zagotavljanje “prijateljeve” oskrbe z ugodnimi energijami za vaš dom. To načelo je: sinhroniziraj svoj bivalni prostor z okolico, s svojim širšim ambientom!

Načelo “sinhroniziraj svoj življenjski prostor z značilnostmi obstoječega neposrednega in širšega okolja” je mogoče najti v jedru vsakega dobrega nasveta, kjerkoli že najdete nekaj zanesljivega ponujenega znanja o samopomoči za oblikovanje dobrega in zdravega življenjskega prostora!

Z razumevanjem tega načela boste bolje razumeli katerikoli dani nasvet o urejanju svojega doma. Ne glede na to ali nasvet prihaja iz zakladnice starih virov znanja ali iz področja najnovejših odkritij moderne znanosti. In seveda boste lahko tudi občutili veliko ugodnih sprememb. Takoj, ko in če boste začeli ukrepati v skladu s tem načelom!

Torej, preberite in izvedite nekaj tokrat priporočenih akcijskih korakov. Zakorakajte  v čudež pozitivnih sprememb in novih pozitivnih izkušnj z delom na sinhronizaciji.

Življenski prostor je kot Trnljučica

Vsak življenski prostor je kakor Trnljučica. Če jo nežno prebudimo, bo postala naša neutrudljiva dobrotnica, dobaviteljica energij za moč, zdravje in harmonično življenje.

Seznanitev z načelom

Osredotočimo se najprej na razumevanje preproste logike načela “sinhroniziraj svoj življenjski prostor z značilnostmi obstoječega neposrednega in širšega okolja”!

Vaš življenski prostor je zgolj majhen delček nečesa večjega. Je delček širšega okolja. In, kot za vsak delček, ki je del večjega sistema, je tudi za vaš življenski prostor veliko bolje, da je s tem širšim sistemom povezan in v harmoniji, kot da je drugačen in poseben, kot nek tujek v sistemu širšega okolja.

Za oblikovanje dobrega, zdravega in kar se da udobnega življenskega prostora je veliko bolje se “zliti” z okolico, kot iz nje izstopati! Zdi se povsem logično, toda …

Poznamo veliko “iztopajočih” bivalnih dizajnov! Vidimo jih lahko na vsakem koraku, namreč arhitekturo, ki dobesedno ignorira okolico v katero se jo umešča. Arhitekturo, ki sebe razume in skuša prikazati, kot krono stvarstva, ne zmeneč se za potrebno “sobivanja” z neposredno krajino, klimo ali tradicijo. Takšno arhitekturo lahko upravičemo imenujemo POSEBNO, IZSTOPAJOČO in IZJEMNO, z negativnim prizvokom.

Kar je žalostno, so to pojmi, s katerimi se v arhitekturni kritiki dostikrat tudi opiše in pohvali določena oblikovalska prostorska kreacija!

 

 

Opazimo jih lahko na vsakem koraku! Mnogo, premnogo primerov “izstopajoče” arhitekture! 

 

Sinhroniziraj, beži stran od izstopajonja …

… če želite dober, zdrav, kar se da udoben in energijsko bogat življenski prostor ga oblikujte tako, da se ta čim bolj “zlije”, poveže in poenoti s prostorom, ki ga obdaja. Sinhronizirajte se, to je dovolite prostoru vašega bivanja, da je v harmoniji z svojim širšim domom, okoljem.

To je najpomembnejše pravilo! Prva stvar, pogoj, ki vam dovoli, da vas energija okoli vas doseže in prepoji tudi vaš dom, vaš zasebni prostor bivanja!

… če želite dobro, zdravo, udobno, energijsko bogato življenje, oblikujte svoj prostor bivanja tako, da se ta lahko poveže s svojim okoljem!

Vaš dom naj ne bo kakor trn v taci leva (lev  tukaj kot simbol okolja, ki je lahko vaš prijatelj, a istočasno tudi zelo, zelo neprijeten nasprotnik)!

Pozitivni učinki, ki se sprožijo s sinhronizacijo vašega prostora bivanja,  so nekaj, kar lahko in kar boste občutili tudi sami! Kmalu! Kot lastno izkušnjo. To je, takoj po tem, ko se odločite, da izpeljete nekaj ukrepov, ki jih priporočam v tem blogu!

Kako začeti in izvesti načelo

 

PRVI KORAK

Izstopite in fotografirajte zunanjo podobo vašega doma


Začnite vaše ukrepanje z obiskom in fotografiranjem vaše hiše, ki ščiti in varuje vaše stanovanjske prostore. Fotografij je lahko več, samo da zajamete dostopno, vhodno območje vašega bivanjskega prostora,  s prikazom kar se da veliko okolice. Poiskušajte na fotografijo ujeti vse, kar vidite vsakodnevno, ko se približujete svojemu domu.

Ne skrbite, če živite v večstanovanjskem bloku in na izgled vhodnega dela objekta ne morete neposredno vplivati. Naredite ustrezne fotografije iz skupnega hodnika, to je vhoda v vaše stanovanje (in potem sledite navodilom v nadaljevanju ali pa si celo oglejte starejši blog, ki se z vhodi (tudi v večstanovanjskih blokih) posebej ukvarja.

 

 DRUGI KORAK

Analizirajte vašo situacijo


Zdaj si podrobneje poglejte vaše fotografije. Seznanite se z vašo situacijo!

Poglejte si koliko je (in koliko ni) vaš prostor bivanja povezan s širšim okoljem. Ima vaš prostor, vaša ureditev okolice kakšne sestavine, ki omogočajo prepoznavanje karakterja vašega sosedstva ali širšega ambienta?

Ali lahko uganete iz podobe na sliki, kje pravzaprav živite? Ali živite blizu Alp, blizu morja, ali večje ravnine. Ste situirani na podeželju ali v gosto pozidanem predelu mesta?

Poiskusite opredeliti tiste sestavine ureditve na vaši fotografiji, ki pošiljajo jasno sporočilo ali informacijo o tem, kje vaš dom stoji, kje je geografsko lociran. A ob iskanju elementov sinhronizacije s karakteristikami vaše širše lokacije, to je z njenimi fizičnimi karakteristikami, s krajino, s klimo, z vegetacijo itd. ne pozabite pogledati, če prepoznate tudi kakšne elemente, ki opredeljujejo njene metafizične značilnosti, kot je karakter kulture,  zgodovinskih značilnosti in obstoječe tradicije.

 

 

TRETJI KORAK

Analizirajte vašo situacijo usmerjeno k akciji


Nadaljujmo skupno, še bolj specifično, k akciji usmerjeno proučevanje vaše fotografije.

Preglejte podrobneje tri elemente ureditve, ki omogočajo sinhronizacijo z karakteristikami okolja : (1) arhitekturo, (2) vegetacijo in (3) dekorativne elemente.

 

(1) arhitektura

Poglejte najprej vaš objekt. Njegovo obliko, naklon strehe, barvo fasade, okna (obliko, barvo in material) in vaš glavni vhod (obliko, barvo in material).

Vprašajte se, ali je vaša hiša nekaj, kar izstopa v soseski ali pa je vendarle nekaj, kar se z njo zliva? Kako je hiša povezana s širšo krajino?

(1)1

Preprosta zgodba v slikah (namišljena), kot primer o uporabi neustrezne barve za fasado

 

Družina gospoda Colorescu-ja je dolgo živela v tej vasici. A nedavno se je odselila iz te ulice, … daleč, daleč stran 

To je mestece v Italiji, kraj novega doma družine Colorescu. Ali lahko ugotovite v katero hišico se je družina vselila, potem, ko jo je predhodno prenovila in barvno osvežila?

To je spominska slika mesteca pred prihodom družine Colorescu.

 

Dva primera arhitekture (tokrat resnična), ki nima odlik (in ambicij) povezovanja z okoljem.

Hiša, ki stoji kakor vesoljska naprava po pristanku v tujem svetu. Kakor, da je padla iz neba (ali s sicer praznega lista risalne deske).

Arhitektura, brez vsake oblikovane povezave s svojim neposrednim okoljem: uporabniki hiše so, ob prehajanju iz domovanja znotraj v del domovanja zunaj, vedno prisiljeni na doživljanje ostrega prehoda med obema oblikama bivanja. To je rob med vertikalnim in horizontalnim svetom, ki je ob tej arhitekturi ostal brez pomoči postopnega prehajanja.


Ocenite vašo situacijo z oceno med 1 in 10!

Vašo situacijo, na fotografiji vašega ambienta, ocenite z oceno med 1 in 10 in tako ovrednotite stopnjo sinhronizacije oz. harmonije med vašo arhitekturo in soseščino oz. vašo neposredno okolico.


(2) vegetacija

Kot naslednje si poglejte stanje sinhronizacije povezano z vegetacijo. Ali vaša zasaditev oz. nabor rastlin odraža karakteristike vaše geografske lege?

Ali izstopate? Ne počnite tega! V okolju vašega ambienta ne želite izstopati z rastlinami! 

 

(2)1

Preprosta zgodba v slikah (namišljena), kot primer o uporabi neustreznih rastlin

 

Herr Strudel iz Gradca, Avstrija ima za seboj pet zelo uspešnih poslovnih let. Posledično si je lahko privoščil celo nakup dela zemlje z obalo, na eksotičnem otoku. Odločil se je, da bo na tem otoku tudi živel. 

Po dve letih bivanja je začelo gospoda Strudel-a pestiti domotožje. Odločil se je ukrepati in vnesti na otok nekaj manjkajoče “avstrijske” vegetacije. Zasadil je nekaj lepih smrek, ki ga spominjajo na dom. Naslednje leto načrtuje še zasaditev nekaj rastlin velike štajerske buče!

 

Uporaba “lokalne” vegetacije je neobhodna za zagotovitev izobilne dobave energij v vaš dom! Z vnosom tujih rastlin v vaše bivanjsko okolje se odpovedujete celotnemu obsegu pritoka ugodnih energij! Tako rekoč ovirate energije, da bi nemoteno prehajale iz obstoječega, geogarfski legi prilagojenega ekosistema v vaš dom.

 

Škodujemo si, če uporabljamo in združujemo raznovrstno tuje rastlinje, ki je po svojem značaju nezdružljivo!

Primer uporabe neprimernega rastlinja: gradnja žive meje iz cipres, tradicionalne pokopališke rastline, sproža konflikte z vnosom pokopališke simbolike v naš življenski prostor. 


Ocenite vašo situacijo z oceno med 1 in 10!

Vašo situacijo, na fotografiji ambienta ocenite z oceno med 1 in 10, da označite stopnjo sinhronizacije med vegetacijo in vašim okoljem.

Ali najdete veliko vašemu domovanju konfliktnih tujih rastlin (npr. palm, banan, kaktej itd.)? Ali je najti veliko rastlin, ki so v nasprotju z rabo prostora (npr. rastlin s trnjem blizu potem vstopanja)?


(3) dekorativni elementi

Končno se pomujajte še s poslednjim pregledovanjem, tokrat dekorativnih elementov, prisotnih v ureditvi na vaši fotografiji. Vprašajte se kateri in (če) kakšni so dekorativni elementi v pomoč povezovanju vašega bivalnega prostora s širšim kulturnim, zgodovinskim oz. tradicionalnim prostorom, kjer živite. Ali lahko najdete elemente ureditve, ki vas od teh tradicionalnih značilnosti prostora, kjer živite, oddaljujejo? Seveda pa iščite in izpostavite predvsem vse tiste prisotne kulturno/historične objekte, ki so v harmoniji s tradicijo.

 

(3)1

Situacija (namišljena), kot primer uporabe neuzdružljivih elementov simbolike.

 

Ne uporabljajte tuje ikonografije. Raje izkoristite vsako priložnost, da uporabite v ureditvi predmete, ki so domovanju in konkretni zgodovinski oz. kulturni značilnosti ambienta prijazni in jo celo dopolnjujejo.

Vnos ustreznih dekorativnih elementov in ikonografije je vedno odlična prilika za sinhronizacijo našega doma z okoljem v katerem živimo.

 

Ocenite vašo situacijo z oceno med 1 in 10!

ČETRTI KORAK  

Sinhroniziranje ( predlog petih ukrepov)


Povprečno število iz treh področij ocenjevanja: (1) arhitekture, (2) vegetacije in (3) dekorativnih elementov je dobra izhodiščna ocena. Je ocena korelacije med vašim domom ter fizičnimi/metafizičnimi karakteristikami njegove širše okolice. To je odlično izhodišče in vse kar potrebujete, da začnete kreativno ukrepanje v prid sinhronizacije.


Začenjamo sinhronizacijo. Če ste skeptični do obetavnih rezultatov, to ne boste dolgo! Kar sledite nasvetom in preverite sami… načelo sinhronizacije je zlata vredno.

Nekatere ukrepe sinhroniziranja se da izvesti le z nekoliko dražjim ukrepanjem (kot je npr. investiranje v novo barvo fasade, če je tovrstna sanacija posledica očitno nesprejemljivega početja v namišljenem primeru (1)1.  A v večini primerov so možnosti sinhroniziranja v območju, ki ni finančno zahtevno in je hitro izvedljivo. Tako kot sinhronizacija z (1)vegetacijo in (2) dekorativnimi elementi v petih predlaganih ukrepih v nadaljevanju.

 

1. Vnesite v ureditev zgolj nabor lokalne (avtohtone) oz. tradicionalne vegetacije

Raziščite in preverite na terenu, katere rastline so za vašo lokacijo tipične oz. v lokalni geografsko/klimatski in tradicionalni sosedsko-urbani rabi doma in že uveljavljene.

 

Povežite vašo arhitekturo s širšim okoljem. Storite to z “objemom” (glede nabora vrst ustreznega) rastočega zelenja.

 

2. Razmestite rastline tako, da podprete njihovo vlogo harmoniziranja in povezovanja

 

Naj predlagam še posebej produktivno obliko uporabe preverjeno ustreznega nabora vegetacije za sinhronizacijo: razmestite rastline tako, da premoščajo napetosti med robovi, napetosti ne meji med horizontalnim in vertikalnim svetom ureditve in napetosti med zunanjim in notranjim svetom življenskega prostora.

Na mestih na robu lahko odlično sinhronizirate z rastlinami in tako umirite razlike in napetosti. Z uporabo rastlin lahko povežete in združite svetove na robu.

 

3. Uporabljajte isto vrsto rastlin na obeh straneh obstoječih robov, blizu ene drugi!

 

Razmestite rastline, najučinkoviteje, enake vrste rastlinja, na obeh straneh robov. Tako povezujete zunaj in znotraj (npr. lončnice v stanovanju pred steklom okna in lončnice zunaj, za steklom okna, povezujejo svet zunaj in znotraj). Še posebej če gre za enako vrsto rastlin na obeh straneh roba med svetovoma. Na horizontali in vertikali velja podobno (glej primer spodaj).

Rastline s komuniciranjem med seboj povezujejo, sinhronizirajo ambientalne napetosti na robovih.

 

S pravilno razmestitvijo rastlinja (celo v primerih, ko te niso povsem naborno prave) lahko mirimo napetosti med vertikalnim in horizontalnim delom ureditve bivanjskega prostora. In mirimo napetosti med notranjim in zunanjim delom bivanjskega prostora.

Konfliktni rob med vertikalo hiše in horizontalo vrta (slika levo) je sinhroniziran s preudarno razmestitvijo rastlin (slika desno).

Posledično je hiša bolj povezana z vrtom, zdi se manj visoka in ima urejeno mehko prehajanje med “svetovi” bivanja znotraj in bivanja na prostem.


Zdaj, ko smo izpostavili potencialno moč uporabe rastlin za sinhroniziranje, sem prepričan, da boste našli prenekatero možno pot, da izvedete koristno in učinkovito kreativno ukrepanje, idealno v vašem primeru. Prepričan sem, da boste našli mnoge načine sinhroniziranje vašega doma s pomočjo vegetacije!

Kar začnite… poigrajte se z mnogimi lucidnimi načini optimalnega nabora rastlin in njihovo razmestitvijo.

Nadaljujmo s sinhronizacijo. Z še na najcenejšim in najhitrejšim načinom za doseganje harmonije z tradicionalnimi parametri okolja: z optimiziranjem povezav s tradicijo in zgodovino ambienta v katerem živimo!

Naj vsi vedo da ste s kulturo, tradicijo in zgodovino svojega okolja povezani!.

 

4. Poiščite z dekorativnimi elementi izražen obstoj lokalne kulture

 

Investirajte nekaj časa za raziskovanje zgodovine in tradicij svojega okolja. Toplo priporočam, da naredite sprehod po soseščini in opazujete kako in koliko je zgodovina in tradicija v vaši okolici prisotna.

Kdo od vaših sosedov ali javnih objektov in na kakšen opazen način oddaja sporočila, da varuje kulturo, tradicijo in zgodovino kraja v katerem živite. Kateri so tipični dekorativni elementi, ki natančno določajo pripadnost vašemu kraju in njegovim tradicijam.

 

5. Odtsranite vse zavajujoče dekorativne elemente in dodajte tradiciji vaše lokacije ustrezne elemente

Odtranite, če lahko, zavajujoče elemente! Če so prisotne kakršne koli Bude, elementi japonskega vrta, indijanske, indijske, kitajske ali egipčanske ikonografije… čim v večjem obsegu stran z njimi!

Vnesite nove reprezentančne elemente kulture/tradicije vašega kraja. Toliko, kolikor je potrebno, da dobite pravilnejšo podobo in predstavo o tem, kam vaš bivalni prostor sodi. Tudi če ne morete (ne želite) odstraniti kakšnih tujih ikon, poskrbite, da bo v končni podobi celote prevladal pravi vtis o tem kje ste doma.

Prepričajte sebe (in vse ostale) v to, da ste s kulturo svojega ambienta povezani. Ne pustite nobenega dvoma o tem s kakšno tradicijo oz. zgodovino je vaš dom povezan.

 

 

Vnašajte zgolj z lokacijo vkoreninjen “tradicionalni svet” podob. Naredite to na atraktiven način povezave zunanjega in notranjega dela vašega bivalnega prostora.

 

 

 

ZAKLJUČEK

Dobili ste nekaj nasvetov v povezavi s pomembnih načelom sinhronizacije ambienta: na kaj biti pozoren in kako tudi v praksi in konkretno sinhronizirati vaš življenski prostor z okoljem. Izvedba sinhronizacije bo ugodno vplivala na vašo dostopnost do blagodejnih energij, ki so na razpolago v vsakem domu, ki je usklajen s svojim širšim ambientom.

 

… če želite dobro, zdravo, udobno, energijsko bogato življenje, oblikujte svoj prostor bivanja tako, da se ta lahko poveže s svojim okoljem!

Vaš dom naj ne bo kakor trn v taci leva!

Prepričan sem, da boste kmalu (motivirani s pozitivnimi rezultati) nadaljevali z zabavnim in nikoli končanim iskanjem usklajevanja vašega življenskega prostora z njegovim širšim okoljem.

S ponovnim prebiranjem starejših in rednim prebiranjem novih blogov si lahko obetate še obilico nasvetov o koristih intervencijah, da še bolj sinhronizirate vaš ambient. A izvedite čimprej današnje nasvete in s tem takoj tudi lažje premagovanje svojih morebitnih življenskih težav na zelo eleganten, učinkovit in zabaven način.

Uživajte v izvedbi in rezultatih!


S pozdravi, do ponovnega snidenja za nasvete, kako si zagotoviti ugodno bivanje s prebuditvijo in vzpodbujanjem sil za domačim pragom!

[images style=”5″ image=”http%3A%2F%2Fwww.poweroflivingspace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FDSC09201-copy-267x300.jpg” width=”267″ align=”center” top_margin=”0″ full_width=”Y”]

 Izidor HABJANIČ Dori
podpis

 

cropped-cropped-cropped-LOGO-ORANŽNA-PODOLGOVATI2.png

Pin It on Pinterest