f OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA – NAREDI SAM | The power of living space

SKLOPI NASVETOV ZA OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM 

 Do ubrane podobe ambienta s spoznavanjem ukrepov v okviru petih sklopov nasvetov

1. Do ustrezne podobe z uporabo principa “Manj je več”

manj je več

Slika 1: “Manj je več” je prvi pomemben sklop nasvetov, po katerih bomo ukrepali za dosego željene podobe. Na fotografiji je manj barv, prevladuje en rjavo-bež barvni ton, ki podobo umirja in ji daje določeno glamuroznost. Izbrani barvni ton omogoča, da je simetrična razmestitev zelenih papig, s svojim sijočim porcelanastim karakterjem, privlačna, kot zanimivi dodatek k atraktivnosti.

Princip Manj je več je dobro uveljavljati povsod, ko gradimo ustreznejšo podobo ambienta: pri uporabi barv, materialov, oblik in tudi pri načinu razmestitve opreme v našem ambientu.

Seznanili vas bomo s številnimi podrobnejšimi nasveti iz sklopa Manj je več, ki jih boste lahko uveljavljani po metodi majhnih (preprosto in poceni izvedljivih) korakov. Za to pomembno področje interveniranja v podobo ambienta velja generalni nasvet:

Bodite zadržani z uporabo barv, materialov in oblik, tako v domačem ambientu in vrtu, kakor v prostoru kjer delate!

Manj barv, oblik in materialov ne pomeni dologočastnejše ali ne dovolj izrazite podobe ambienta! Prav obratno! S preudarno in zadržano uporabo barv, materialov in oblik se doseže podoba ambienta za mirnejše, udobnejše ter ustvarjalno bolj izpolnjeno bivanje. Za boljše razumevanje področja nasvetov, ki jih lahko pričakujete v okviru OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM z uporabo principa Manj je več si poglejmo nekaj ilustrativnih primerov.

2 IZGLED_PODOBA copy.002

Slika 2: Ureditev na fotografiji izkazuje preobilno uporabo barv, materialov, oblik… podoba ambienta je posledično prežeta z nepotrebnim nemirom!

2 IZGLED_PODOBA copy.003

Slika 3: Na fotografiji te ureditve je prav tako opaziti uporabo množice barv, ki pa so ujete v red dveh prevladujočih barv: temno modre in oranžne barve. Tudi ob obilici  prisotnih barv ta primer lepo ilustrira, z uveljavljeno prevlado zgolj dveh barv, učinkovitost principa “Manj je več”. Prevlada zgolj dveh barv disciplinira siceršnjo živahtnost barv in vnaša mir, zbranost. Podoba deluje dostojanstveno in umirjeno. 

Vrt je običajno prostor od katerega pričakujemo mir in počitek, a je hkrati tradicionalno tudi mesto, kjer se podoba lahko preveč “razcveti” vsled preobilice uporabljenih barv, oblik in struktur cvetja oz. rastlinja nasploh. Uporaba principa Manj je več je tudi v vrtovih še kako na mestu.

vrt dobro-slabo

Slika 4 in 5: Neustrezna podoba vrta, na fotografiji levo, z nekontrolirano uporabo obilice barv, materialov in oblik. Tukaj principa “Manj je več” ne moremo zaznati. Posledično je podoba kričeča, brez reda in manj privlačna. 

Detalj ureditve vrta na fotografiji desno izkazuje več miru, zagotovo ga tudi ponuja v obliki povsem drugačne, polnejše izkušnje bivanja. Princip “Manj je več” je tukaj uporabljen z disciplinirano uporabo ene barve, to je zelene, seveda z vrsto odtenkov, ki mnogim oblikam, teksturam in razmestitvi vegetacije vendarle dopušča v celoti umirjenejši nagovor podobe.

Uporaba prevladujočih zelenih barv in zadržanost v uporabi kričečih zgovornejših barv je sicer poglavitna značilnost vseh znamenitih kreacij svetovne vrtne umetnosti.

2 IZGLED_PODOBA copy.022

Slika 6 in 7: Pravilu “Manj je več”  se je mogoče približati tudi s ponavlanjem. Potrebno ali zaželjeno zadržanost podobe lahko dosežemo s ponavljanjem elementov. Na fotografiji levo je veliko likovnih vsebin (oblik, barv, materialov). Tudi na fotografiji na desni jih je veliko, a s ponavljanjem (koški, lončnice, okvirji slik) se približamo principu “Manj je več”, ki posledično vnaša večjo privlačnost/umirjenost podobe ureditve delovnega kotička na desni.

Uporaba pravila  Manj je več je zelo pomembna. Kot vidimo, pa ne pomeni zgolj npr. manj barv, temveč tudi načine in pristope medsebojne organiziranosti načina uporabe barv, materialov, oblik, tekstur itd. za gradnjo ustrezne podobe po principu Manj je več. Vse to se bo razumljivo in izčrpno poučevalo in uporabno predstavilo v okviru nasvetov OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM.

Nasveti, ki bodo podani iz sklopa “Manj je več”, bodo na kratko razloženi in usmerjeni k njihovi takojšnji uporabni vrednosti: vedno bodo usmerjeni v konkreten ukrep, ki ga boste lahko takoj, brez večjih stroškov, izvedli in kmalu tudi začutili njegov ugoden učinek oz. rezultat.

 2. Do ustrezne podobe z likovno povezavo notranjega z zunanjimi prostori bivanja

some-stunningly-beautiful-examples-of-modern-asian-minimalistic-decor-2

Slika 8: Primer dobre povezanosti podobe dveh ambientov: sveta vzunaj in znotraj.

Pomembni nasveti OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM bodo podani za doseganje povezanosti podobe na območjih stika odprtih in zaprtih prostorov ambienta. Še posebej na mestih neposrednega stika bivanja na prostem z bivanjem v notranjosti.

Povezanost oz. iskanje ureditev, ki premostijo oster prehod med zunaj in znotraj je izredno pomembna. Ob tem ni vseeno za katere prehode gre. Ureditev podobe glavnega vhoda v objekt s poljavne površine predvrta je drugačna, kot ureditev izhoda v živahen bivalni del vrta oz. dvorišča, t.j. v intimnejši zasebni prostor bivanja zunaj… Tudi to se bo razumljivo in izčrpno poučevalo ter uporabno predstavilo v okviru nasvetov OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM.

3. Ustreznost izbora barv, materialov, oblik glede na lokalno ikonografijo

Izredno pomembno je vpeljevati in spoštljivo ohranjati podobe s krajevno ustreznim etničnim vtisom, oz. tradicijo.

Vnosi cele vrste tujih likovnih podob in vzorcev, kot so npr. kitajskih pismenk, verske simbolike, bude, kipcev šive, bambusovih palic, afriških mask, egipčanskih podob itd.  je manj primerna in v večini primerov neustrezna. Posebej v obsegu, kot ga žal s precej škode uveljavljajo manj poučeni svetovalci Feng shui-ja.

Podoba, ki je blizu lokalni likovni tradiciji se mora uveljavljati! Je dober izbor, dobra odločitev za izgled našega ambienta. To je odličen način ohranjanja povezanosti ambienta s krajevno zgodovino in modrostjo, torej način dobrodejnega že najdenega skladja našega ambienta s širšim prostorom kraja.

kipi 1

Slika 9: Fotografija kaže slab primer, manj ustrezne podobe iz več vidikov. Takoj je jasno, da se v prikazani ureditvi ne sledi principu “Manj je več”, a istočasno je podoba kraja na fotografiji nekje iz Evrope brez razumljivih povezav s svetom afriške savane…

Uporabiti in povzdigovati  tradicionalne like, vzorce in simbole kraja  je izredno pomembno za ustreznost končne podobe našega ambienta!

DSC_1536_barje_crna_vas_plecnikova_cerkev_sv_mihaela_big

Slika 10: Odličen primer na fotografijii je cerkev arhitekra Jožefa Plečnika v Črni vasi, z oltarjem in opremo sakralnega objekta. Vidimo lahko polno lokalnih etničnih likovnih vsebin. Plečnik je bil mojster upoštevanja in spoštljivega vpeljevanja krajevnih likovnih vzorcev. Vedel je kako lokalno likovno dediščino vključiti v podobo ambienta  in jo povzdigniti v posebno in svetovljansko.

V okviru nasvetov OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM bo, v razumljivi in uporabni obliki,  na voljo veliko načinov za povzdig podobe ambienta s krajevno prisotnimi likovnimi vzorci, podobami in simboli.

4. Ustreznost izbora barv, materialov in oblik glede na namen prostora

Za gradnjo skladne podobe se bomo v OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM posebej ukvarjali in svetovali, kako in zakaj je primerna izbira takih ali drugačnih barv, oblik in materialov, glede na namebnost prosotra.

Izbor podobe mora biti skladen z značajem uporabe prostora. Če npr. ne spite dovolj dobro, je mogoče vaš spanec, v mnogih primerih, kot bomo pojasnili v okviru OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM, okrepiti, zgolj s preprostimi intervenciajmi v podobo.  V spalnici je npr. povsem neprimerno uporabljati barve, oblike in materiale, ki prispevajo k živahtnosti podobe.

glamourous-balance

Slika 11: Fotografija spalnega prostora je iz vidika zadržanosti nabora barv “Manj je več” zelo ustrezna. Iz naslova ustreznosti podobe, pa je nabor materialov (kožuh) in toplih barv v izrazitih kontrastih (z belo) preveč “živahen” za rabo in žal, čeprav je podoba privlačna, slabo vpliva na dobro in krepilno spanje.  

Oval-Glass-Desks

Slika 12: Fotografija pisarne oz. zanjo uporabljenih materialov izkazuje prisotnost množice kromiranih svetlečih materialov, steklenih in drugih svetlečih površin (pogosto za sodobne pisarne), ki gradijo manj primerno podobo glede na namen, saj  povečuje stresno vzdušje pri uporabnikih.

5. Ustreznost ustvarjanja podobe ambienta glede na človeške  predispozicije dojemanja prostora

Slika 5

Slika 13: Fotografija skladno urejene podobe, skladne tudi s temeljnimi značilnostmi človeškega dojemanja prostora.

V okviru OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM se bo velikorat govorilo tudi o izkoristku znanj o temeljnih lastnostih človeškega dojemanja prostora. Spoznavali se bomo z razlogi naše refleksne ocene prostora, naše ocene njegove morebitne privlačnosti in udobnosti oz. naše refleksne presoje in ocene ali podoba prostora poteši naše vzgibe radovednosti na eni strani, in po drugi strani, tudi našo potrebo po varnosti.


ZAKLJUČEK


Po zgoraj predstavljenih petih sklopih (največkrat v njihovem okviru, a po potrebi tudi s kakšnim primerom izven teh sklopov) bodo v prispevkih OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM podani številni koristni nasveti, kako zgraditi usrezno podobo.

Prispevki OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM tvorijo prvi steber od štirih stebrov, ki skupaj sestavljajo močan paket Sile za domačim pragom.

Če ta kratki opis pomaga ustvariti osnovno predstavo o vsebini nasvetov OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM, smo dosegli svoj namen.

V vsakem primeru vas vabim, da izkoristite priložnost mojega seznanjanja o možnostih OBLIKOVANJA PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM v okviru Sile za domačim pragom.

Dovolite, da vas učim, kako, tako rekoč brez stroškov, učinkovito in ustrezno intervenirati v podobo vašega ambienta.

Predlagani posegi bodo korak za izstop iz začaranega kroga, nov začetek iz monotonije v polnost življenja. Z izvedbo ponujenih nasvetov boste začeli prevzemati kontrolo razmer. Spremenjena podoba prostora, bo prvi jasen izkaz pridobivanja nadzora nad življenjem, ki prinaša varnost in samospoštovanje.

Lepša, bolj ubrana, bolje organizirana in učinkoviteje vzdrževana podoba ambienta vam bo v ponos. Prebujene sile pa bodo potrdile uresničljivost vaših trenutno morebiti potlačenih želja in odprli možnost povrnitve v polnejše življenje.

Uporabite ponujena znanja za OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM v okviru Sile za domačim pragom! Ne boste obžalovali!
Izidor HABJANIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.
podpis

Pin It on Pinterest