f Pillar #1 Designing sound Appearance | The power of living space

Pillar #1 Designing sound Appearance

NAVDIHI ZA UKREPANJE DO ODLIČNEGA BIVANJA

[text_block style=”style_1.png” align=”right”]EN/DE/SLO[/text_block]

ZABAVNI INFO CENTER ZA ODLIČNOST PROSTORA BIVANJA IN DELA

Nazaj DOMOV

NAREDI SAM OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA

NAREDI SAM OBLIKOVANJE UBRANEGA AMBIENTA

NAREDI SAM ZA DOBRO ORGANIZIRANJE AMBIENTA

NAREDI SAM ZA DOBRO VZDRŽEVANJE AMBIENTA

KVALITETNO PREVERJENA PONUDBA ZA BIVANJE, OD DROBNE OPREME PA VSE DO NEPREMIČNINE

KDO SMO KONTAKTIRAJTE NAS

#1 steber – »naredi sam« nasveti za prebuditev/izkoriščanje sil ambienta

〉OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA

〉IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_style=”normal” font_spacing=”0″]

Z izvedbo nasvetov OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM dosežemo atraktivnejšo podobo. A zgolj z vzpodbudnim rezultatom lepšega kraja našega bivanja (kar bodo sicer vsi opazili) še ne bomo povsem zadovoljni!

V okviru OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM bomo poskrbeli za podobo, ki bo izžarevala in zagotavljala tudi dobro počutje, boljše zdravje in zadovoljstvo. Omogočala bo tako zabavo, kot tudi počitek na domu oz. zbrano in učinkovito delo v prostoru, kjer delamo.

Nasveti bodo upoštevali premalokrat izpostavljeno resnico o nujnem pogoju, da se ugodne učinke podobe ambienta sploh lahko doseže, to je večje lastno angažiranje uporabnika ambienta.

Pravega odnosa do ambienta se ne da vzpostaviti zgolj z intervencijami zunanjih strokovnjakov!

Zunanja pomoč, arhitekti oz. oblikovalci seveda pripomorejo pri oblikovanju likovno skladne podobe našega ambienta. Toda na nivoju, ki sledi pomembnim ciljem vaše osebne ubranosti z ambientom, zunanja pomoč načeloma odpove. Cilje vaše osebne povezanosti z bivališčem, z ambientom, ki bi ustrezali zabavi in počitku po vaših predstavah, tistih, ki jih vi sami zastavite in želite negovati, te cilje za ubrano podobo ambienta lahko na koncu dosežete zgolj vi sami!

Kako torej do ubrane podobe ambienta? Prav to se bomo učili v okviru OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM. In tudi želi uspehe! To bo bolj enostavno in bolj zabavno, kot si predstavljate! Zelo zabavno!

S pomočjo nasvetov, ki jih bomo predajali, vas bomo, v okviru OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAMusmerjali v oblikovanje podobe ambienta s spoštljivim (čustvenim) odnosom do vašega ambienta! Rezultat bo podoba ambienta z blagodejnimi, še kako zaznanimi dobrimi učinki sil takega ambienta.

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

〉PET SKLOPOV UKREPANJA

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%232e3331″]Na področju OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM bomo delavali v petih okvirnih sklopih (ki bodo po potrebi seveda tudi razširjeni):

Ustreznost podobe po principu “Manj je več”

Ustreznost podobe po principu “Manj je več” za interier (domači prostori, delovni prostori) in ustreznost podobe po principu “Manj je več” za eksterier (zunanje ureditve, bivanjski vrt, gospodarski vrt) bomo dosegali s številnimi konkretnimi in poceni ter lahko izvedljivimi ukrepi. Najdete jih na mojem blogu, kjer bodo nasveti za ukrepanje redno dostavljani. 

Ustreznost podobe dosežene s povezavo notranjega prostora z zunanjimi prostori bivanja

Ustreznost podobe dosežene s povezavo notranjega prostora z zunanjimi prostori bivanja za interijer (domači prostori, delovni prostori) in s povezavo notranjega prostora z zunanjimi prostori bivanja za eksterier bomo dosegali s številnimi konkretnimi in poceni ter lahko izvedljivimi ukrepi nasvetov, ki bodo redno dostavljani.Najdete jih na mojem blogu.

Ustreznost izbora barv, materialov, oblik glede na lokalno ikonografijo

Ustreznost izbora barv, materialov, oblik glede na lokalno ikonografijo za interier (domači prostori, delovni prostori) in ustreznost izbora barv, materialov, oblik glede na lokalno ikonografijo za eksterier (zunanje ureditve, bivanjski vrt, gospodarski vrt) bomo dosegali s številnimi ukrepi. Najdete jih na mojem blogu.

Ustreznost izbora barv, materialov, oblik glede na namen prostora

Ustreznost izbora barv, materialov, oblik glede na namen prostora za interijer (domači prostori, delovni prostori) in ustreznost podobe za eksterier (zunanje ureditve, bivanjski vrt, gospodarski vrt) bomo dosegali z ukrepi, ki jih najdete na  blogu, kjer bodo nasveti za ukrepanje redno dostavljani.

Ustreznost izbora barv, materialov, oblik glede na človeške predispozicije dojemanja prostora

Ustreznost izbora barv, materialov, oblik glede na človeške predispozicije dojemanja prostora za interijer (domači prostori, delovni prostori) in ustreznost podobe za eksterier (zunanje ureditve, bivanjski vrt, gospodarski vrt) bomo dosegali z ukrepi, ki jih najdete na blogu, kjer bodo nasveti za ukrepanje redno dostavljani.

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%232e3331″]Principi in sklopi OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM bodo uporabljani za predajo učinkovitih, uporabnih, poceni in hitro izvedljivih ukrepov, za vsa področja, za vse ambiente našega bivanja: za delovni prostor, domače prostore in za vrt oz. za zunanje bivalne prostore. Oglejte si še ilustrirana pojasnila za OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA-NAREDI SAM v posebnem blog prispevku.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

NAVDIHI ZA UKREPANJE DO ODLIČNEGA BIVANJA


Pin It on Pinterest