f Pillar #2 Creating Living space Harmony | The power of living space

Pillar #2 Creating Living space Harmony

NAVDIH ZA UKREPANJE DO ODLIČNEGA BIVANJA

[text_block style=”style_1.png” align=”right”]EN/DE/SLO[/text_block]

ZABAVNI INFO CENTER ZA ODLIČNOST PROSTORA BIVANJA IN DELA

Nazaj DOMOV

NAREDI SAM OBLIKOVANJE PODOBE AMBIENTA

NAREDI SAM OBLIKOVANJE UBRANEGA AMBIENTA

NAREDI SAM ZA DOBRO ORGANIZIRANJE AMBIENTA

NAREDI SAM ZA DOBRO VZDRŽEVANJE AMBIENTA

KVALITETNO PREVERJENA PONUDBA ZA BIVANJE, OD DROBNE OPREME PA VSE DO NEPREMIČNINE

KDO SMO KONTAKTIRAJTE NAS

#2 steber – »naredi sam« nasveti za prebuditev/izkoriščanje sil ambienta

〉VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA

〉IZHODIŠČA ZA DOSEGO HARMONIJE AMBIENTA

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_style=”normal” font_spacing=”0″]Z izvedbo nasvetov VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA-NAREDI SAM dosežemo prebuditev in delovanje sil, ki pozitivno vplivajo na stanje našega ambienta. Te sile izhajajo iz razmer usklajenosti vseh elementov.

V okviru nasvetov VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA-NAREDI SAM ponujamo vrsto prispevkov z jasnimi navodili, kako poskrbeli za ambient, ki bo zagotavljal dobro počutje, zadovoljstvo, zdravje in polno življenje na domu in zbrano in učinkovito delo v prostoru, kjer delamo.

Kulture na vseh koncih sveta izkazujejo neko obliko znanj in tradicij za urejanje harmoničnega bivanjskega prostora.

Feng shui, ki je v okviru tukaj podajanih nasvetov osrednja tradicionalna znanost in umetnost urejanja harmoničnega prostora,  trdi, da je za zagotovitev harmoničnega bivališča najprej potrebna ubranost s širšim prostorom, z mogočnimi silami kozmosa, ki so v nenehnem spreminjanju, v stalnem gibanju.

Biti uravnotežen s silami kozmosa, ki se ves čas spreminjajo, ni enostavno. To je velik izziv za vsa tradicionalna znanja urejanja ambienta. A za zagotovitev energijske ubranosti ambienta s silami, ki delujejo na bivališče od zunaj in od znotraj, je tovrstna uskladitev pogoj za dobre rezultate, pogoj za dobro počutje in srečo v ambientu bivanja!
 
Toda kako zagotoviti usklajenost z neprenehno delujočimi silami in z vsem, kar se med njimi dogaja?

Pomaga vednost o predvidljivih stalnicah v nenehno spreminjajočih se silah, ki nas obdajajo. Stalnice v nenehnem spreminjanju so ritmi menjavanja: dan-noč, lunine faze, letni časi itd.  Nadalje so energijske stalnice karakteristike (lege) kraja bivanja,  kot so npr. klimatske značilnosti, konfiguracija terena in nenazadnje seveda orientacija, smeri neba, ki opredeljujejo karakter našega bivanjskega prostora. Določene stalnice (relativne) so povezane s tipom naših aktivnosti (spanje, počitek, aktivno življenje, tip aktivnosti itd.). Njihove energijske karakteristike so dodatna priložnost za iskanje harmonije-usklajenosti z njimi. Nenazadnje smo določena energijska stalnice (energijske preferenčnost) tudi mi sami. Zaradi  prevzetega “brisa” energije časa v katerem smo rojeni, izkazujemo stalno preferenco do določenih tipov energij (resoniranje z njimi).

Prepoznavne karakteristike energij in njihovih stalnic v procesu večnega gibanja ponujajo možnost, da z uporabo tredicionalnih znanj, pa tudi novejših veščin in pristopov, harmoniziramo ambient.

Če v tem uspevamo, žanjemo izjemno ugodne učinke: pojavo blagodejnih sil, ki so posledica dosežene usklajenosti. In te potem označujejo naš bivanjski prostor.Bistvo prejetih nasvetov v sklopu drugega stebra nasvetov VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA-NAREDI SAM, nasvetov  je torej:

Pridobitev znanj za dosego energijske ubranosti med notranjimi elementi, ki sestavljajo naš bivanjski prostor in ubranosti z elementi in energijami, ki naš bivanjski prostor obdajajo.

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

〉PET SKLOPOV UKREPANJA

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_style=”normal” font_spacing=”0″]

Podajanje nasvetov in znanj v okviru VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA – NAREDI SAM bo potekalo v okviru petih sklopov svetovanja:

Ubranost z energijskimi stalnicami ki naš ambient obdajajo

kjer bomo iskali potenciale ustvarjanja harmonije z danostmi okolja našega ambienta: s konfiguracijo okolja (terena), z razmestitvami naravnih in grajenih elementov v kraju, ki naš ambient obdajajo, z orientacijo našega ambienta glede na smeri neba, z mikroklimatskimi znalčilnostmi okolja, pa vse do iskanja in ustvarjanja pomembnih razmerij z  ustvarjenimi kulturnimi (metafizičnimi) parametri našega ambienta, z njegovimi kulturnimi značilnostmi rabe prostora in lokalne ikonografije.

Ubranost z namensko rabo našega ambienta

kjer bomo iskali možnosti za uskladitev z našimi potrebnimi in željenimi, z energijskimi karakteristikami namembnosti prostora (zabava, počitek, delo).

Notranja ubranost našega ambienta 

kjer bomo iskali možnosti harmonične uporabe barv, meterialov, oblik in razmestitve opreme na način, ki bi notranje harmoničen in mesebojno usklajen.

Ubranosti za reagiranje na težave, za pomoč in vzpodbudo, za skrbno povzdigovanje sil v prid trenutno posebej aktualnih izzivov življenja

kjer se bomo, zlasti s posegi Feng shui Ba-gua, najustrezneje odzvali in iskali ponovno stabilnost oz. izpolnitev na posameznih področjih življenja.

Ubranosti ambienta glede na naše dojemanja prostora, harmonija s človeško naravo 

kjer bomo, poleg znanj Feng shui, uporabljali tudi druga znanja za skladnos ambienta z našo človeščo naravo in njenimi potrebami. Vpeljana bodo znanja in ugotovitve, dokaj novega, zelo perspektivnega področja za ubranost ambient: biofilični dizajn.

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%232e3331″]Prispevki VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA -NAREDI SAM bodo uporabljani za predajo učinkovitih, poceni in hitro izvedljivih ukrepov, za vsa področja, za vse ambiente našega bivanja: za delovni prostor, domače prostore in za vrt oz. za zunanje bivalne prostore. Oglejte si še ilustrirana pojasnila za VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA NAREDI SAM v posebnem blog prispevku.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

NAVDIHI ZA UKREPANJE DO ODLIČNEGA BIVANJA


Pin It on Pinterest