f ENG 2.0 Pillar #2 Creating Livinig space Harmony | The power of living space

ENG 2.0 Pillar #2 Creating Livinig space Harmony

INSPIRATION FOR LIVING SPACE CONDITIONING

[text_block style=”style_1.png” align=”right”]EN/DE/SLO[/text_block]

THE ENTERTAINMENT HUB FOR BENEFICIAL ACTIONS INTO LIVING SPACE

Back to HOME INSIPIRATION

DIY DESIGNING SOUND APPEARANCE

DIY CREATING LIVING SPACE HARMONY

DIY DERIVING SOUND AMBIENT ORGANIZING

DIY EXECUTING PERFECT MAINTENANCE OF LIVING SPACE

QUALITY CHECKED PROPOSALS FOR LIVING SPACE FROM SMALL EQUIPMENT ALL THE WAY TO PROPERTY

WHO ARE WE CONTACT US

#2 steber – »naredi sam« nasveti za prebuditev/izkoriščanje sil ambienta

〉VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA

〉IZHODIŠČA ZA VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_style=”normal” font_spacing=”0″]

Z izvedbo nasvetov VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA-NAREDI SAM dosežemo prebuditev in delovanje sil,ki pozitivno vplivajo na stanje našega ambienta. Izhajajo iz razmer usklajenosti vseh elementov.
V okviru nasvetov VZPOSTAVITEV HARMONIJE AMBIENTA-NAREDI SAM bomo ponujali vrsto prispevkov z jasnimi navodili, kako poskrbeli za ambient, ki bo zagotavljal dobro počutje, zadovoljstvo, zdravje in polno življenje na domu in zbrano in učinkovito delo v prostoru, kjer delamo.
Pravzapravizkazujejokulture na vseh koncih sveta neko obliko znanj in tradicij za urejanje harmoničnega bivanjskega prostora.
Po metodah Feng shui, ki bo v okviru tukaj podajanih nasvetov osrednja tradicionalna znanost in umetnost urejanja harmoničnega prostora,  je za zagotovitev harmoničnega bivališča najprej potrebna ubranost s širšim prostorom, s silami kozmosa, ki so v nenehnem spreminjanju, v stalnem gibanju. Biti uravnotežen s temi mogočnimi silami, ki se ves čas spreminjajo, ni enostavno.To je velik izziv tradicionalnih znanj, a za zagotovitev energijske ubranosti ambienta s silami,ki delujejo na bivališče od zunaj in od znotraj je pogojza dobre rezultate, pogoj za dobro počutje in srečo v ambientu bivanja!
Toda kako zagotoviti usklajenost z neprenehno delujočimi silami in z vsem, kar se med njimi dogaja?
Kot prvo so tradicionalna znanja  izkoristilavednost o predvidljivih stalnicah v nenehno spreminjajočih se silah, ki nas obdajajo. Stalnice v nenehnem spreminjanju so ritmi menjavanja: dan-noč, lunine faze, letni časi itd.  Nadalje so prepoznavne energijske(relativne)stalnice, ki so posledica karakteristike (lege) kraja bivanja,  kot so npr. klimatske značilnosti, konfiguracija terena in seveda orientacija, smeri neba, ki opredeljujejo karakter našega bivanjskega prostora. Določene stalnice (relativne) so povezane s tipom naših aktivnosti (spanje, počitek, aktivno življenje, tip aktivnosti itd.). Njihove energijske karakteristike so dodatna priložnost za iskanje harmonije-usklajenosti z njimi. Nenazadnje smo določena energijska stalnice (energijske preferenčnost) tudi mi sami. Zaradi  prevzetega “brisa” energije časa v katerem smo rojeni, izkazujemo stalno preferenco do določenih tipov energij (resoniranje z njimi).
Prepoznavne karakteristike energij in njihovih stalnic v procesu večnega gibanja nam ponujajo možnost, da dosežemo z uporabo tredicionalnih znanj, pa tudi novejših veščin in pristopov,  ubranost z mnogimi energijskimi postavkami-stalnicami oz. da harmoniziramo odnos z njimi. Če v tem uspevamo, žanjemo izjemno ugodne učinke: pojavo blagodejnih sil, ki so posledica dosežene usklajenosti. In te potem označujejo naš bivanjski prostor.
Bistvo prejetih nasvetov v sklopu drugega stebra nasvetov Sile za domačim pragom, nasvetov za Ubranost z energijskimi stalnicami ambienta je torej predaja znanjn in nasvetov, kako doseči (z mnogimi majhnimi in poceni ukrepi) energijsko ubranost med notranjimi elemnti, ki sestavljajo naš bivanjski element in ubranost z elemnti inenergijami, ki naš bivanjski prostor obdajajo.

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

〉PET SKLOPOV UKREPANJA

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%232e3331″]

Podajanje nasvetov in znanj v Ubranost z energijskimi stalnicami ambienta bo potekalo v okviru petih sklopov svetovanja:
1. Ubranost z energijskimi stalnicami ki naš ambient obdajajo
kjer bomo iskali potenciale ustvarjanja harmonije z danostmi okolja našega ambienta: z konfiguracijo okolja (terena), z razmestitvami naravnih in grajenih elementov v kraju, ki naš ambient obdajajo, z orientacijo našega ambienta glede na smeri neba, z mikroklimatskimi znalčilnostmi okolja, vse do pomembnih razmerij z  ustvarjenimi kulturnimi (metafizičnimi) parametri našega bližnjega ambienta, z njihovimi kulturnimi značilnostmi rabe prostora in lokalne ikonografije.
2. Ubranost z namensko rabo našega ambienta
kjer bomo iskali možnosti za uskladitev s potrebnimi in željenimi energijskimi karakteristikami namembnosti prostora (zabava, počitek, delo).
3. Notranja ubranost našega ambienta
kjer bomo iskali možnosti harmonične uporabe barv, meterialov, oblik in razmestitve elementov opreme, na način, ki bi notranje harmoničen in mesebojno usklajen.
4. Ubranosti za reagiranje na težave, pomoč pri težaveh, za vzpodbudo in skrbno povzdigovanje sil v prid trenutno posebej aktualnih izzivov življenja
kjer se bomo zlasti s posegi Feng shui Ba-gua najustrezneje odzvali in iskali ponovno stabilnost oz. izpolnitev na posameznih področjih življenja.
5. Ubranosti ambienta glede na dojemanja prostora, harmonija s človeško naravo
kjer bomo poleg znanj Feng shui uporabljali tudi znanja za skladni ambient z našo človeščo naravo in njenimi potrebami. Tukaj bodo v peljane številne značilnosti dokaj novega zelo perspektivnega področja za ubrani ambient: biofilični design.

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%232e3331″]

Principi in sklopi bodo uporabljane za predajo odličnih, uporabnih, poceni in hitro izvedljivih ukrepov za vsa področja, vsa ambiente našega bivanja: za delovni prostor, domače prostore in vrt oz. zunanje bivalne prostore.
Oglejte si predstavitvene primere sklopov na straneh 1.1 za notranje prostore in 1.2 za zunanje prostore.

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

INSPIRATION FOR LIVING SPACE CONDITIONING


Pin It on Pinterest