f Naredi Sam Oblikovanje Ubranega Ambienta | The power of living space
Zbližaj in poveži svoj dom z okolico

Zbližaj in poveži svoj dom z okolico

… in nežno bo prebujena “Trnljulčica” blagodejnih energij!

Čas branja: cca. 19 min

Uvod

Pravkar ste v idealni situaciji, saj vas bom seznanil z osrednjim načelom/pravilom za prebujanje in zagotavljanje pomoči vašega zanesljivega prijatelja.

Ta zvesti, silno zmožen prijatelj je: vaš življenjski prostor.  Tokrat bomo skupaj osredotočeni na spoznanje glavnega načela/pravila za zagotavljanje “prijateljeve” oskrbe z ugodnimi energijami za vaš dom. To načelo je: sinhroniziraj svoj bivalni prostor z okolico, s svojim širšim ambientom!

Načelo “sinhroniziraj svoj življenjski prostor z značilnostmi obstoječega neposrednega in širšega okolja” je mogoče najti v jedru vsakega dobrega nasveta, kjerkoli že najdete nekaj zanesljivega ponujenega znanja o samopomoči za oblikovanje dobrega in zdravega življenjskega prostora!

Z razumevanjem tega načela boste bolje razumeli katerikoli dani nasvet o urejanju svojega doma. Ne glede na to ali nasvet prihaja iz zakladnice starih virov znanja ali iz področja najnovejših odkritij moderne znanosti. In seveda boste lahko tudi občutili veliko ugodnih sprememb. Takoj, ko in če boste začeli ukrepati v skladu s tem načelom!

Torej, preberite in izvedite nekaj tokrat priporočenih akcijskih korakov. Zakorakajte  v čudež pozitivnih sprememb in novih pozitivnih izkušnj z delom na sinhronizaciji.

Življenski prostor je kot Trnljučica

Vsak življenski prostor je kakor Trnljučica. Če jo nežno prebudimo, bo postala naša neutrudljiva dobrotnica, dobaviteljica energij za moč, zdravje in harmonično življenje.

Seznanitev z načelom

Osredotočimo se najprej na razumevanje preproste logike načela “sinhroniziraj svoj življenjski prostor z značilnostmi obstoječega neposrednega in širšega okolja”!

Vaš življenski prostor je zgolj majhen delček nečesa večjega. Je delček širšega okolja. In, kot za vsak delček, ki je del večjega sistema, je tudi za vaš življenski prostor veliko bolje, da je s tem širšim sistemom povezan in v harmoniji, kot da je drugačen in poseben, kot nek tujek v sistemu širšega okolja.

Za oblikovanje dobrega, zdravega in kar se da udobnega življenskega prostora je veliko bolje se “zliti” z okolico, kot iz nje izstopati! Zdi se povsem logično, toda …

Poznamo veliko “iztopajočih” bivalnih dizajnov! Vidimo jih lahko na vsakem koraku, namreč arhitekturo, ki dobesedno ignorira okolico v katero se jo umešča. Arhitekturo, ki sebe razume in skuša prikazati, kot krono stvarstva, ne zmeneč se za potrebno “sobivanja” z neposredno krajino, klimo ali tradicijo. Takšno arhitekturo lahko upravičemo imenujemo POSEBNO, IZSTOPAJOČO in IZJEMNO, z negativnim prizvokom.

Kar je žalostno, so to pojmi, s katerimi se v arhitekturni kritiki dostikrat tudi opiše in pohvali določena oblikovalska prostorska kreacija!

 

 

Opazimo jih lahko na vsakem koraku! Mnogo, premnogo primerov “izstopajoče” arhitekture! 

 

Sinhroniziraj, beži stran od izstopajonja …

… če želite dober, zdrav, kar se da udoben in energijsko bogat življenski prostor ga oblikujte tako, da se ta čim bolj “zlije”, poveže in poenoti s prostorom, ki ga obdaja. Sinhronizirajte se, to je dovolite prostoru vašega bivanja, da je v harmoniji z svojim širšim domom, okoljem.

To je najpomembnejše pravilo! Prva stvar, pogoj, ki vam dovoli, da vas energija okoli vas doseže in prepoji tudi vaš dom, vaš zasebni prostor bivanja!

… če želite dobro, zdravo, udobno, energijsko bogato življenje, oblikujte svoj prostor bivanja tako, da se ta lahko poveže s svojim okoljem!

Vaš dom naj ne bo kakor trn v taci leva (lev  tukaj kot simbol okolja, ki je lahko vaš prijatelj, a istočasno tudi zelo, zelo neprijeten nasprotnik)!

Pozitivni učinki, ki se sprožijo s sinhronizacijo vašega prostora bivanja,  so nekaj, kar lahko in kar boste občutili tudi sami! Kmalu! Kot lastno izkušnjo. To je, takoj po tem, ko se odločite, da izpeljete nekaj ukrepov, ki jih priporočam v tem blogu!

Kako začeti in izvesti načelo

 

PRVI KORAK

Izstopite in fotografirajte zunanjo podobo vašega doma


Začnite vaše ukrepanje z obiskom in fotografiranjem vaše hiše, ki ščiti in varuje vaše stanovanjske prostore. Fotografij je lahko več, samo da zajamete dostopno, vhodno območje vašega bivanjskega prostora,  s prikazom kar se da veliko okolice. Poiskušajte na fotografijo ujeti vse, kar vidite vsakodnevno, ko se približujete svojemu domu.

Ne skrbite, če živite v večstanovanjskem bloku in na izgled vhodnega dela objekta ne morete neposredno vplivati. Naredite ustrezne fotografije iz skupnega hodnika, to je vhoda v vaše stanovanje (in potem sledite navodilom v nadaljevanju ali pa si celo oglejte starejši blog, ki se z vhodi (tudi v večstanovanjskih blokih) posebej ukvarja.

 

 DRUGI KORAK

Analizirajte vašo situacijo


Zdaj si podrobneje poglejte vaše fotografije. Seznanite se z vašo situacijo!

Poglejte si koliko je (in koliko ni) vaš prostor bivanja povezan s širšim okoljem. Ima vaš prostor, vaša ureditev okolice kakšne sestavine, ki omogočajo prepoznavanje karakterja vašega sosedstva ali širšega ambienta?

Ali lahko uganete iz podobe na sliki, kje pravzaprav živite? Ali živite blizu Alp, blizu morja, ali večje ravnine. Ste situirani na podeželju ali v gosto pozidanem predelu mesta?

Poiskusite opredeliti tiste sestavine ureditve na vaši fotografiji, ki pošiljajo jasno sporočilo ali informacijo o tem, kje vaš dom stoji, kje je geografsko lociran. A ob iskanju elementov sinhronizacije s karakteristikami vaše širše lokacije, to je z njenimi fizičnimi karakteristikami, s krajino, s klimo, z vegetacijo itd. ne pozabite pogledati, če prepoznate tudi kakšne elemente, ki opredeljujejo njene metafizične značilnosti, kot je karakter kulture,  zgodovinskih značilnosti in obstoječe tradicije.

 

 

TRETJI KORAK

Analizirajte vašo situacijo usmerjeno k akciji


Nadaljujmo skupno, še bolj specifično, k akciji usmerjeno proučevanje vaše fotografije.

Preglejte podrobneje tri elemente ureditve, ki omogočajo sinhronizacijo z karakteristikami okolja : (1) arhitekturo, (2) vegetacijo in (3) dekorativne elemente.

 

(1) arhitektura

Poglejte najprej vaš objekt. Njegovo obliko, naklon strehe, barvo fasade, okna (obliko, barvo in material) in vaš glavni vhod (obliko, barvo in material).

Vprašajte se, ali je vaša hiša nekaj, kar izstopa v soseski ali pa je vendarle nekaj, kar se z njo zliva? Kako je hiša povezana s širšo krajino?

(1)1

Preprosta zgodba v slikah (namišljena), kot primer o uporabi neustrezne barve za fasado

 

Družina gospoda Colorescu-ja je dolgo živela v tej vasici. A nedavno se je odselila iz te ulice, … daleč, daleč stran 

To je mestece v Italiji, kraj novega doma družine Colorescu. Ali lahko ugotovite v katero hišico se je družina vselila, potem, ko jo je predhodno prenovila in barvno osvežila?

To je spominska slika mesteca pred prihodom družine Colorescu.

 

Dva primera arhitekture (tokrat resnična), ki nima odlik (in ambicij) povezovanja z okoljem.

Hiša, ki stoji kakor vesoljska naprava po pristanku v tujem svetu. Kakor, da je padla iz neba (ali s sicer praznega lista risalne deske).

Arhitektura, brez vsake oblikovane povezave s svojim neposrednim okoljem: uporabniki hiše so, ob prehajanju iz domovanja znotraj v del domovanja zunaj, vedno prisiljeni na doživljanje ostrega prehoda med obema oblikama bivanja. To je rob med vertikalnim in horizontalnim svetom, ki je ob tej arhitekturi ostal brez pomoči postopnega prehajanja.


Ocenite vašo situacijo z oceno med 1 in 10!

Vašo situacijo, na fotografiji vašega ambienta, ocenite z oceno med 1 in 10 in tako ovrednotite stopnjo sinhronizacije oz. harmonije med vašo arhitekturo in soseščino oz. vašo neposredno okolico.


(2) vegetacija

Kot naslednje si poglejte stanje sinhronizacije povezano z vegetacijo. Ali vaša zasaditev oz. nabor rastlin odraža karakteristike vaše geografske lege?

Ali izstopate? Ne počnite tega! V okolju vašega ambienta ne želite izstopati z rastlinami! 

 

(2)1

Preprosta zgodba v slikah (namišljena), kot primer o uporabi neustreznih rastlin

 

Herr Strudel iz Gradca, Avstrija ima za seboj pet zelo uspešnih poslovnih let. Posledično si je lahko privoščil celo nakup dela zemlje z obalo, na eksotičnem otoku. Odločil se je, da bo na tem otoku tudi živel. 

Po dve letih bivanja je začelo gospoda Strudel-a pestiti domotožje. Odločil se je ukrepati in vnesti na otok nekaj manjkajoče “avstrijske” vegetacije. Zasadil je nekaj lepih smrek, ki ga spominjajo na dom. Naslednje leto načrtuje še zasaditev nekaj rastlin velike štajerske buče!

 

Uporaba “lokalne” vegetacije je neobhodna za zagotovitev izobilne dobave energij v vaš dom! Z vnosom tujih rastlin v vaše bivanjsko okolje se odpovedujete celotnemu obsegu pritoka ugodnih energij! Tako rekoč ovirate energije, da bi nemoteno prehajale iz obstoječega, geogarfski legi prilagojenega ekosistema v vaš dom.

 

Škodujemo si, če uporabljamo in združujemo raznovrstno tuje rastlinje, ki je po svojem značaju nezdružljivo!

Primer uporabe neprimernega rastlinja: gradnja žive meje iz cipres, tradicionalne pokopališke rastline, sproža konflikte z vnosom pokopališke simbolike v naš življenski prostor. 


Ocenite vašo situacijo z oceno med 1 in 10!

Vašo situacijo, na fotografiji ambienta ocenite z oceno med 1 in 10, da označite stopnjo sinhronizacije med vegetacijo in vašim okoljem.

Ali najdete veliko vašemu domovanju konfliktnih tujih rastlin (npr. palm, banan, kaktej itd.)? Ali je najti veliko rastlin, ki so v nasprotju z rabo prostora (npr. rastlin s trnjem blizu potem vstopanja)?


(3) dekorativni elementi

Končno se pomujajte še s poslednjim pregledovanjem, tokrat dekorativnih elementov, prisotnih v ureditvi na vaši fotografiji. Vprašajte se kateri in (če) kakšni so dekorativni elementi v pomoč povezovanju vašega bivalnega prostora s širšim kulturnim, zgodovinskim oz. tradicionalnim prostorom, kjer živite. Ali lahko najdete elemente ureditve, ki vas od teh tradicionalnih značilnosti prostora, kjer živite, oddaljujejo? Seveda pa iščite in izpostavite predvsem vse tiste prisotne kulturno/historične objekte, ki so v harmoniji s tradicijo.

 

(3)1

Situacija (namišljena), kot primer uporabe neuzdružljivih elementov simbolike.

 

Ne uporabljajte tuje ikonografije. Raje izkoristite vsako priložnost, da uporabite v ureditvi predmete, ki so domovanju in konkretni zgodovinski oz. kulturni značilnosti ambienta prijazni in jo celo dopolnjujejo.

Vnos ustreznih dekorativnih elementov in ikonografije je vedno odlična prilika za sinhronizacijo našega doma z okoljem v katerem živimo.

 

Ocenite vašo situacijo z oceno med 1 in 10!

ČETRTI KORAK  

Sinhroniziranje ( predlog petih ukrepov)


Povprečno število iz treh področij ocenjevanja: (1) arhitekture, (2) vegetacije in (3) dekorativnih elementov je dobra izhodiščna ocena. Je ocena korelacije med vašim domom ter fizičnimi/metafizičnimi karakteristikami njegove širše okolice. To je odlično izhodišče in vse kar potrebujete, da začnete kreativno ukrepanje v prid sinhronizacije.


Začenjamo sinhronizacijo. Če ste skeptični do obetavnih rezultatov, to ne boste dolgo! Kar sledite nasvetom in preverite sami… načelo sinhronizacije je zlata vredno.

Nekatere ukrepe sinhroniziranja se da izvesti le z nekoliko dražjim ukrepanjem (kot je npr. investiranje v novo barvo fasade, če je tovrstna sanacija posledica očitno nesprejemljivega početja v namišljenem primeru (1)1.  A v večini primerov so možnosti sinhroniziranja v območju, ki ni finančno zahtevno in je hitro izvedljivo. Tako kot sinhronizacija z (1)vegetacijo in (2) dekorativnimi elementi v petih predlaganih ukrepih v nadaljevanju.

 

1. Vnesite v ureditev zgolj nabor lokalne (avtohtone) oz. tradicionalne vegetacije

Raziščite in preverite na terenu, katere rastline so za vašo lokacijo tipične oz. v lokalni geografsko/klimatski in tradicionalni sosedsko-urbani rabi doma in že uveljavljene.

 

Povežite vašo arhitekturo s širšim okoljem. Storite to z “objemom” (glede nabora vrst ustreznega) rastočega zelenja.

 

2. Razmestite rastline tako, da podprete njihovo vlogo harmoniziranja in povezovanja

 

Naj predlagam še posebej produktivno obliko uporabe preverjeno ustreznega nabora vegetacije za sinhronizacijo: razmestite rastline tako, da premoščajo napetosti med robovi, napetosti ne meji med horizontalnim in vertikalnim svetom ureditve in napetosti med zunanjim in notranjim svetom življenskega prostora.

Na mestih na robu lahko odlično sinhronizirate z rastlinami in tako umirite razlike in napetosti. Z uporabo rastlin lahko povežete in združite svetove na robu.

 

3. Uporabljajte isto vrsto rastlin na obeh straneh obstoječih robov, blizu ene drugi!

 

Razmestite rastline, najučinkoviteje, enake vrste rastlinja, na obeh straneh robov. Tako povezujete zunaj in znotraj (npr. lončnice v stanovanju pred steklom okna in lončnice zunaj, za steklom okna, povezujejo svet zunaj in znotraj). Še posebej če gre za enako vrsto rastlin na obeh straneh roba med svetovoma. Na horizontali in vertikali velja podobno (glej primer spodaj).

Rastline s komuniciranjem med seboj povezujejo, sinhronizirajo ambientalne napetosti na robovih.

 

S pravilno razmestitvijo rastlinja (celo v primerih, ko te niso povsem naborno prave) lahko mirimo napetosti med vertikalnim in horizontalnim delom ureditve bivanjskega prostora. In mirimo napetosti med notranjim in zunanjim delom bivanjskega prostora.

Konfliktni rob med vertikalo hiše in horizontalo vrta (slika levo) je sinhroniziran s preudarno razmestitvijo rastlin (slika desno).

Posledično je hiša bolj povezana z vrtom, zdi se manj visoka in ima urejeno mehko prehajanje med “svetovi” bivanja znotraj in bivanja na prostem.


Zdaj, ko smo izpostavili potencialno moč uporabe rastlin za sinhroniziranje, sem prepričan, da boste našli prenekatero možno pot, da izvedete koristno in učinkovito kreativno ukrepanje, idealno v vašem primeru. Prepričan sem, da boste našli mnoge načine sinhroniziranje vašega doma s pomočjo vegetacije!

Kar začnite… poigrajte se z mnogimi lucidnimi načini optimalnega nabora rastlin in njihovo razmestitvijo.

Nadaljujmo s sinhronizacijo. Z še na najcenejšim in najhitrejšim načinom za doseganje harmonije z tradicionalnimi parametri okolja: z optimiziranjem povezav s tradicijo in zgodovino ambienta v katerem živimo!

Naj vsi vedo da ste s kulturo, tradicijo in zgodovino svojega okolja povezani!.

 

4. Poiščite z dekorativnimi elementi izražen obstoj lokalne kulture

 

Investirajte nekaj časa za raziskovanje zgodovine in tradicij svojega okolja. Toplo priporočam, da naredite sprehod po soseščini in opazujete kako in koliko je zgodovina in tradicija v vaši okolici prisotna.

Kdo od vaših sosedov ali javnih objektov in na kakšen opazen način oddaja sporočila, da varuje kulturo, tradicijo in zgodovino kraja v katerem živite. Kateri so tipični dekorativni elementi, ki natančno določajo pripadnost vašemu kraju in njegovim tradicijam.

 

5. Odtsranite vse zavajujoče dekorativne elemente in dodajte tradiciji vaše lokacije ustrezne elemente

Odtranite, če lahko, zavajujoče elemente! Če so prisotne kakršne koli Bude, elementi japonskega vrta, indijanske, indijske, kitajske ali egipčanske ikonografije… čim v večjem obsegu stran z njimi!

Vnesite nove reprezentančne elemente kulture/tradicije vašega kraja. Toliko, kolikor je potrebno, da dobite pravilnejšo podobo in predstavo o tem, kam vaš bivalni prostor sodi. Tudi če ne morete (ne želite) odstraniti kakšnih tujih ikon, poskrbite, da bo v končni podobi celote prevladal pravi vtis o tem kje ste doma.

Prepričajte sebe (in vse ostale) v to, da ste s kulturo svojega ambienta povezani. Ne pustite nobenega dvoma o tem s kakšno tradicijo oz. zgodovino je vaš dom povezan.

 

 

Vnašajte zgolj z lokacijo vkoreninjen “tradicionalni svet” podob. Naredite to na atraktiven način povezave zunanjega in notranjega dela vašega bivalnega prostora.

 

 

 

ZAKLJUČEK

Dobili ste nekaj nasvetov v povezavi s pomembnih načelom sinhronizacije ambienta: na kaj biti pozoren in kako tudi v praksi in konkretno sinhronizirati vaš življenski prostor z okoljem. Izvedba sinhronizacije bo ugodno vplivala na vašo dostopnost do blagodejnih energij, ki so na razpolago v vsakem domu, ki je usklajen s svojim širšim ambientom.

 

… če želite dobro, zdravo, udobno, energijsko bogato življenje, oblikujte svoj prostor bivanja tako, da se ta lahko poveže s svojim okoljem!

Vaš dom naj ne bo kakor trn v taci leva!

Prepričan sem, da boste kmalu (motivirani s pozitivnimi rezultati) nadaljevali z zabavnim in nikoli končanim iskanjem usklajevanja vašega življenskega prostora z njegovim širšim okoljem.

S ponovnim prebiranjem starejših in rednim prebiranjem novih blogov si lahko obetate še obilico nasvetov o koristih intervencijah, da še bolj sinhronizirate vaš ambient. A izvedite čimprej današnje nasvete in s tem takoj tudi lažje premagovanje svojih morebitnih življenskih težav na zelo eleganten, učinkovit in zabaven način.

Uživajte v izvedbi in rezultatih!


S pozdravi, do ponovnega snidenja za nasvete, kako si zagotoviti ugodno bivanje s prebuditvijo in vzpodbujanjem sil za domačim pragom!

[images style=”5″ image=”http%3A%2F%2Fwww.poweroflivingspace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FDSC09201-copy-267x300.jpg” width=”267″ align=”center” top_margin=”0″ full_width=”Y”]

 Izidor HABJANIČ Dori
podpis

 

cropped-cropped-cropped-LOGO-ORANŽNA-PODOLGOVATI2.png

Zdaj pa recept s skrivno sestavino?

Zdaj pa recept s skrivno sestavino?

UVOD

Tokrat spoznajmo sicer poznano, a vse premalo poznano sestavino ambienta, drevo! Tukaj v Sloveniji so drevesa dokaj običajen del našega ambienta, na vsakem koraku so. Toda poglejmo jih pobliže in jih predstavimo, kot skrivno sestavino boljšega, polnejšega življenja. Preberite!

Drevo, skrivna sestavina polnejšega življenja

Investirajte konček svojega časa za pridobivanje znanja. V okviru programa Sile za domačim pragom tokrat nekaj dejstev, ki predstavijo drevo kot potencial za naše polnejše življenje.

Predvideni čas za branje je 10 minut!

Pomoč za ilustracijo tokratnega bloga sem v večjem delu “prepustil” neznanemu junaku, srednje velikemu drevesu, ki v kulturni krajini čarobne Drežnice. Obilo zabave!


DOVOLITE, DA VAM PREDSTAVIM… 

Neko drevo!

Pred kratkim,  na prelep poletni dan v juniju, sem se podal na obisk k dvema učiteljicama, ker je to običajna praksa za udeležence seminarja Sile za domačim pragom: moj obisk in nasveti na domu. Ta obisk je bil poseben! Ne zgolj zaradi zabavnega delovnega druženja z obema učiteljicama. Kot lahko razberete iz naslovne panoramske fotografije, sem se z njima srečal na čudovitem koncu Slovenije, v Kobaridu in potem še v bližnji Drežnici, kjer obe učiteljici domujeta.

Na dovozni cesti, tik pred ciljem, sem prevzet z rajskim razgledom na srčne gore in s tepihi gozdov in zelenja prekrito razgibano hribovje, seveda najprej opazil Drežniško cerkev, ki, kot pastir, bdi nad okoli nje zbrano gručo “zidanih ovčic”, nad stavbami domačij te znamenite vasice.

In nenadoma… nenadoma začutim potrebo, da hierarhijo tega, kar sestavlja privlačno podobo Drežnice, redefiniram. Začutim, da je dobro in pravično, da iz te podobe izpostavim in povzdignem tudi enega od mnogih sogradnikov teh rajskih lepot pod Krnom: neko, naključno izbrano, srednje veliko drevo. 

Slika 1: Čudovit panoramski pogled in na njem zagotovo zelo redko opažen soustvarjalec krajinske slike Drežnice, naključno izbrano srednje drevo.


To drevo se, kot da bi se “dvigovalo na prstih”, trudi opozoriti nase. A verjetno nikoli ni dovolj, če sploh kdaj, posebej opaženo … pa čeprav je pomemben soustvarjalec rajske podobe in lastnosti krajine, ki objema Drežnico. Naj popravim to krivico!

Zato, čeprav je to drevo naključno izbrano, in čeprav je vse naokoli veliko takih, enostavno morate pobliže spoznati tega zelenega postavneža. Njegovo pravo ime naj ostane skrivnost, a ga predstavim pod psevdonimom (staro ledinsko ime), … drage bralke in bralci, dovolite, da vam predstavim: gospodič Lazček!

Sliki 2 in 3: Drežnica in gospodič Lazček, obkrožen za vanj usmerjeno pozornost. G. Lazček je iskreno, sproščeno in igrivo, drevo, ki vas pozdravlja ob vstopu v vas.

 


Izjemne karakteristike gospodiča Lazčka. G. Lazček (1) zmanjšuje negativne vplive neposrednega sončnega sevanja in preprečuje pregrevanje ambienta in tal, (2) doprinaša k zmanjševanju vlažnosti in pojavljanja meglic, (3) zagotavlja boljši zrak (-CO2, +H2O in +O2), (4) zmanjšuje vsebnost prahu in škodljivih delcev, (5) ponuja življenski prostor za rastline in živali in, na kar je g. Lazček še najbolj ponosen, (6) dviguje estetsko in psihološko ugodje ljudem v svoji bližini.

Kot vsako drevo ima g. Lazček izjemno sposobnost varovanja hiše ob njem.

 • pred dežjem in snegom (fasada),
 • vetrom, (udarci vetra, ki zapihajo proti drevesu velikosti Lazška, se iz 100% moči, takoj za njegovim zavetrjem zreducirajo na 50% moči)
 • dnevnim sončnim sevanjem in nočnim oddajnim sevanjem (izguba toplote),
 • prahom, hrupom
 • južno, zahodno in vzhodno ležeče hiše od drevesa so v tem partnerstvu tudi najbolj pravilno osončene
 • drevo proizvaja biomaso in nenazadnje tudi sadeže

Ja, Lazček sploh ni kar tako, čeprav ni nič posebnega, glede na to, da za njim nobeno drevo ne zaostaja. In ob vseh teh lepih lastnostih so njegova leta in rast zgolj jamstvo, da te lepe lastnosti še napredujejo po moči in po obsegu.

RAST DREVJA

Skica 1: Realna primerjava prirastka drevja v času (Vir:Oekologisches Bauen, Krusche, Althaus, Gabriel). Prava količina vsega dobrega, kar nudi drevje se počasi a vstrajno veča. Primerjava rasti, pokaže kako velika je vrednost šestdeset in več let starega drevja!


DOVOLITE, DA VAS NAVDUŠIM, DA DUHOVNO POSVOJITE… 

Neko drevo!

Ves čas povdarjam,  da ni g. Lazček, z vsemi svojimi sposobnostmi, nič posebnega. Takšnega drevja je kljub vsemu veliko. Zato ne zamerite, da sem ga izpostavil. Ampak izpostavil sem ga, ker je to zdaj to moje drevo, ki sem ga duhovno posvojil!

Toda bodimo srečni in izkoristimo vse kar nam življenje ponuja. V tem primeru, izkoristite bogastvo okoli nas in dejstvo, da imamo veliko drevja!

Dovolite, da vas navdušim, da naredite nekaj izjemnega zase! Poglejte si nasvet v nadaljevanju, pojdite in posvojite svoje, samo vaše drevo! Izberite katero koli in ga posvojite na duhovni ravni! Vzemite njegovo navidezno seme in ga zasadite v svojem srcu.

3391_Drevo_ima

Slika 4: Ali poznate knjigo “Drevo ima srce”, Shel-a Silverstein-a? Če le uspete, jo prelistajte (http://www.emka.si/drevo-ima-srce/PR/31481))


Verjamem, da ste slišali, da obstajajo tehnike, znanja in celo šole za čim bolj učinkovito duhovno povezovanje z drevjem: dotikanje, meditiranje, objemanje, tiho druženje.

Številna poročila in dokazi o blagodejnih učinkih druženja z drevjem preverjeno dokazujejo, da drevesa lahko umirijo, obogatijo in zdravijo vaše življenje. Povezava z drevjem je recept za drugačno, bolj izpolnjeno življenje.

Če vas do zdaj zbrana znanja in načini (sistemi, tehnike, oblike) povezav z drevjem zanimajo, lahko o tem, brez težav, veliko preberete in spoznate s pomočjo interneta. pc-140605-nepal-tree-hugging-mn-730_9424a42d6b3396d0c513915cb6c86abf.nbcnews-fp-1200-800

Slika 5 in 6: Poznanih je veliko načinov posebnega zbliževanja z meditativnimi, energijskimi močmi drevja.

A_MeditationTree


Nasvet

Današnji nasvet je zelo enostavno izvedljiv, z globjimi pozitivnimi posledicami:

Izberite neko drevo in ga duhovno posvojite!

Pojdite te dni na sprehod, poiščite to drevo (ta pravo vas bo na nek način nagovorilo) in ga posvojite. Ni potrebno, da je največje, najlepše in najbolj močno. Ni potrebno, da raste v vašem vrtu, ali da je v vaši lasti. Lahko je povsem tuje ali celo od tašče. Fizično/pravno lastništvo naj vas ne zanima in ne ovira pri izboru. O tem najbolje niti ni potrebno govoriti (v primeru tašče še posebej ne). Drevo posvojite duhovno!

Ko boste vedeli, da je to drevo tisto pravo drevo, po izbiri vašega srca, začnite z njim sobivati. To je vse!

Kakšno sobivanje zadostuje? Nosite ga v srcu, ga tu in tam obiščite, primite ga za deblo, se nanj naslonite! Vaše življenje bo spremenjeno…

In čez čas posvojite še eno drevo, in še eno in rast pod njim in tisto, kar po drevju leta, pleže, gomazi in frfota… in vse več vsega in vse bolj… posvojite celo življenje! In če je le mogoče, primite ob tem, čisto na rahlo, tudi koga za roko!


ZAKLJUČEK

Kako enostavno zaključiti današnji prispevek z zelo enostavnim nasvetom?  … nekje raste neko drevo, ki naj postane vaše drevo. Poiščite to drevo in ga posvojite!

Če boste izbirali destinacijo za čudovit izlet, pojdite do Kobarida in naprej do Drežnice! In če le morete, lepo pozdravite tudi moje drevo, g. Lazčka!

DSC09382

 

S pozdravi do ponovnega snidenja! [images style=”5″ image=”http%3A%2F%2Fwww.poweroflivingspace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FDSC09201-copy-267×300.jpg” width=”267″ align=”center” top_margin=”0″ full_width=”Y”]

 Izidor HABJANIČ Dori
podpis

Dar v priznanje in izkaz naklonjenosti?

Prispevki SILE ZA DOMAČIM PRAGOM ostajajo brezplačni in brez reklamnih sporočil, a terjajo veliko truda in so povezane s stroški.
Če so vam prispevki v veselje in vam je všeč kar počnem, prosim premislite, če bi me podprli z rednim mesečnim darovanjem v znesku višine med stroški za kavico ali dobro večerjo!


Želite povečati učinkovitost vašega postopnega ukrepanja za vzpodbujanje Sil za domačim pragom? 

Potem postanite odzivni! Po vsakem branju bloga se javite s kakšnim komentarjem! S klikom na info@powereoflivingspac.com se tukaj z lahkoto povežete in kaj vprašate, obnovite ali poglobite prebrano! Stavek, dva, ki ju zapišete, pomeni veliko! Nevroznanost zatrjuje, da se s tovrstno odzivnostjo drastično poveča učinek vašega branja, razumevanja oz. sprejemanja nasvetov! Da o veselju, ki ga naredite meni, ker sodelujete, niti ne govorim…

Kdaj so ženske najbolj atraktivne?

Kdaj so ženske najbolj atraktivne?

UVOD

Ženske so najbolj atraktivne, kadar so srečne! A sreča, ki jo lahko vidimo na vsakem koraku, je velikokrat tudi zaigrana in zlagana. V današnjem blogu razkrijem, kdaj so žensko najbolj atraktivne, tako da pojem sreče zaobidem in to dejstvo pojasnim drugače. Kaj je torej tista najbolj pomembna in privlačna lastonst žensk, ki vedno pritegne moško pozornost, ki močno privlači moško energijo? Preberite!

Ambient lahko s svojimi silami zagotovi marsikaj, kar mu običajno ne pripisujemo! Tokrat predstavljam nekaj nasvetov za učinkovito poseganje v ambient, za ukrepanje, ki bo vzpodbujalo in vzdrževalo našo atraktivnost.

Kako vzpodbuditi žensko atraktivnost?

Investirajte svoj čas za pridobivanje znanja. Program Sile za domačim pragom redno deli brezplačne nasvete. Tokrat par nasvetov za aktiviranje ugodnih energij ambienta, ki vzpodbujajo in gojijo žensko atraktivnost.

Predvideni čas za branje je 10 minut!

Pomoč za ilustracijo tokratnega bloga sem v večjem delu “prepustil” fotografijam velikana, Henri Cartier-Bressonu. Obilo zabave pri ogledu in izvajanju nasvetov!


Zavedam se, da sem na zelo spolzkem terenu, ker pišem, kot moški, svojim rednim bralkam (več kot 1.600) o večji ali manjši atraktivnosti žensk! To je zelo nevarno početje (kar vidim Svetlano Makarovič, kako jezno puha dim iz pravkar prižgane cigarete…)!

Naj pojasnim, da me do spodnjih tez in nasvetov ne vodijo zgolj moški vzgibi in izkušnje. Vodi me razmišljanje ge. Rene Wade, ki se ukvarja s svetovanjem ženskam (TheFeminineWoman.com).  V blogu uporabljam ugotovitve ge. Rene Wade, kdaj in zakaj je ženska najbolj atraktivna. Teze  uporabljam, da vam predlagam posege v ambient, s katerimi lahko učunkujemo (sprožimo, povečamo, ohranjamo) predstavljeno najpomembnejšo značilnost žensk, ki vas naredi in ohranja vedno atraktivne in privlačne!


SPLOŠNA UGOTOVITEV 

Ženske so najbolj atraktivne, kadar so srečne!


Ženske so najbolj atraktivne kadar so srečne. Resnično srečne!

Najbolj običajen in prepoznaven izraz sreče je smeh. A žal smehu ne moremo vedno zaupati.

Smeh smo se še kako dobro naučili zaigrati, zlasti, kadar ga ponujamo kot smeh, ki je posiljen, površen in včasih tudi zlagan element naših vsakdanjih medsebojnih odnosov. Vsi smo tudi priče inflaciji podob čudovitega življenja in povsod ponujanega “smeha sreče”, s plakatov in ostalih pripomočkov medijske infrastrukture v podporo potrošništvu!


Slika 1: Srečna ženska je atraktivna. S smehom lahko izrazi stanje sreče in tako povečuje lastno atraktivnost. Nasmeh ženske nas vedno privlači in, ne da bi šlo za resnično srečo, ga ženske uporabljajo tudi kot obvezno orodje v najstarejšem poklicu, kot učinkovito sredstvo za povečanje privlačnosti. 


Splošna ugotovitev, da so ženske najbolj atraktivne, kadar so srečne, mora ostati v našem razmišljanju, kot prevladujoče dejstvo. Sreča in ženski nasmeh sta na začetku vsakega prepoznavanja ženske privlačnosti.


untitled333

Slika 2: Iskren sproščen nasmeh ženske je pravi magnet. 


Za odgovor na vprašanje, kdaj je ženska najbolj atraktivna, pa iskanje še poglobimo in še natančneje precizirajmo. Obstaja nekaj, kar preseže tipično navezavo sreča=atraktivnost in naredi žensko nezadržno privlačno, tudi kadar ni srečna, kadar se ne smeji oz, tudi ko je nesrečna in žalostna. Zdaj zato srečo in nasmeh zaobidimo in izpostavimo osrednji razlog, osrednjo ugotovitev, zakaj in kdaj je ženska atraktivna. To je izjemna lastnost, zaželjeno stanje, ki ženske naredi nezadržno privlačne in atraktivne… in ta lastnost moško energijo, nas moške, nezmotljivo, nezadržno in vedno privlači.


OSREDNJA UGOTOVITEV

Ženske so najbolj atraktivne, kadar so odprte in spontane


Čudovita lastnost, ki ženske naredi nezdržno privlačne in atraktivne je njihova ženstvena odprtost in spontanost!

Odprta, svobodna v izrazu, spontana ženska je pravi magnet za moški svet, proti kateremu “ni zdravila”.

Nikoli niso najbolj pomembne telesne mere, obleka, urejenost oz. kozmetična brezhibnost. Za privlačnost je najpomembnejša duševna odrptost in čustvena spontanost!


henri-cartier-bresson-saint-tropez-france-19591Slika 3: Požrtvovalno investiranje žensk v svojo kozmetično brezhibnost je vsega občudovanja vredno in zasluži večjo moško spoštovanje in hvaležnost! A za atraktivnosti je treba investirati tudi v iskanje načinov, kako ponovno najti pot do svoje, tako zelo privlačne odprtosti in spontanosti!


Težava manjše privlačnosti je prav v pomanjkanju odprtosti!

Izgleda, kakor da imajo nekatere ženske, namenoma in zavestno, dodelan zelo nizek nivo čustvenega izražanja. Skrivajo ga pod “deklaracijo” primerne zadržanosti. In zato se jih večina ne odpre in niso spontane. Kot da bi imele “tančico” čez obraz. Kot, da niso resnično prisotne, kot da ne znajo več izraziti resnične bolečine, ne resničnega veselja.

Ženska energija je prodorna in odprta, privlačna po svoji naravi. Moški smo pritegnjeni k ženski energiji, k njeni ženstveno odprti, spontani energiji … in ne zgolj k delom ženskega telesa ali obraznim kvalitetam in še manj k skrbno dozirani čustveni zadržanosti. Žensko odprtost in spontanost so mnoge začele, (ne po svoji krivdi, po krivdi družbenih norm), preveč pazljivo dozirati. Res je, da se za tako ravnanje in obnašanje porabi praviloma manj energije, a s tem se zelo izgublja tudi živahtnost… in nenazadnje to rezultira tudi v manjšo privlačnost.

Slika 3: Za nekatere je bazični nivo čustvenega izražanja “zadržanost”, dostikrat neprekinjeno stanje nezadovoljstva, zmrdljiovsti in “kritične” distance.


 

 

MOŠKA IZJAVA56-200359-bresson1

Verjemite drage gospe in gospodične, vašo rezerviranost razumemo, kot veliko izgubo! Pogrešamo vas, velikokrat, takšne kot ste, ženstvene!

Da ne bo pomote, kot predstavnik moškega spola odkrito priznam, da od nas še zdaleč ne dobite dovolj vzpodbud za ženstveno ravnanje.

Tudi mi moški bi lahko za prebujanje vaše privlačnosti, veliko, veliko več naredili!

A to ne spremeni dejstva, da pogrešamo vašo največjo atraktivnost, vašo:

ženstveno odprto, spontano čustveno reagiranje


ŠTIRJE NASVETI 


Nasvet 1

Prečistite stagnatne energije s hrupom

Redno (na cca. 2 uri) med uporabo ambienta (dnevna soba, jedilnica, delovni prostor) za trenutek prekinite aktivnosti v prostoru (pogovor, branje, gledanje TV, poslušanje glasbe) z zvočno akcijo povzročanja hrupa. Preprosto! Vstanite, odprite okna, obhodite vse štiri stene prostora in jim zaploskajte! Ja, prav ste prebrali! Glasno ploskajte v stene! Lahko vzamete tudi kakšen glasen zvočni predmet (npr. ponev) s katerim boste za manj kot minuto povzročali hrup, ropotali ali preprosto, kar vpili v stene!


gettyimages-51419712Slika 4: Zelo resen nasvet, zelo učinkovito početje! Prečistite stagnante energije s hrupom! Vaja tudi za napredovanje v odprtosti in spontanosti.


S kratkim povzorčanjem hrupa zelo poživimo energije prostora! Če boste to začeli v prisotnosti še nekoga, bo smeh učinek še dodatno povečal. Ob tem je povsem vredu, da se smejite tudi sami sebi.


Nasvet 2

Organizirajte in preglejte spomine na neko davno leto

To je majhna vaja. Ne pretiravajte s pripravami in jo organizirajte s ciljem porabe zabavne ure ali več, za njeno zabavno izvajanje! Vnaprej si dolčite čas, ki ga boste posvetili temu ukrepu, ki je povezan z delom na uporabnosti ambienta, t.j. z dobrim organiziranjem dela spominkov/fotografij v vašem stanovanju.

 1. Poiščite in pripravite ogled vseh razpoložljivih fotografij, filmov in drugih oblik spominov (zapisov, skic, spominkov) za neko (eno!) določeno leto, iz obdobja izpred najmanj desetih let.
 2. Preglejte pripravljene materiale za izbrano obdobje. V miru, počasi, kakor da jih vidite prvič. Poiskusite si pričarati takratno vzdušje ob nastanku fotografije/spominka.
 3. Ko spominke pregledate jih takoj tudi pregledno zložite (zgolj za izbrano leto). Tako fizične fotografije na papirju, kot tiste digitalne (sortirajte po albumih, rač. mapah itd., tako, kot sem že svetovali  preteklih blogih, glej tudi na povezavi).

preserving-family-memories

Slika 5: Organizirajte spominke v vašem ambientu. Tudi v prid oz. za potrebe dela na vzpodbujanju lastne odprtosti in spontanosti!


4. Po tem, ko ste materiale organizirano zložili, si jih ponovno oglejte.

5. Z osveženimi spomini po ponovnem ogledu materialov, izpišite tri, štiri najlepše dogodke. Izpišite, kaj vam je ostalo lepega v spominu pri teh treh, štirih dogodkih. Vključite v spomin vsa čutila, vse občutke. Na koncu izpišite, kako si predstavljate sebe v teh trenutkih. In pozor, posebej izpostavite, kaj in kako je izgledala vaša duševna odprtost (sreča, zadovoljstvo) oz. spontanost v teh trenutkih. Opišite jo in jo podoživite!

Na začetku bo vaja verjetno potekala okorno. A vložite čas za obnavljanje spominov na vašo odprtost in spontanost obnašanja v lepih (srečnih) trenutkih iz preteklosti. Privlačna duševna odprtost in spontanost, ki je že v vas, se prebudi tako, da se jo, z majhnimi koraki, s takimi ali podobnimi vajami, predrami.

Z vajo in priklici sponatosti iz najlepših trenutkov izbranega leta, boste lažje našli način, da postanete bolj zadovoljni in bolj spontani tudi zdaj, danes in jutri.

Ne spreglejte in ne zaobidite tega nasveta, brez da bi ob organizaciji spominkov obudili in dogradili vašo dovzetnost za bolj odprto in spontano pot skozi vsakdan.


borat_0

Slika 6: Ali veste, da kratek slab, siten dogodek obremenjuje vaše zdravje za kar nekaj minut? In ali veste, da prav tako kratek, a vesel dogodek, ki vas nasmeji, vzpodbuja in povečuje vaše zdravje za več deset ur. Dobro organizirajte predmete spominov! Lažje dostopni bodo hitreje na razpolago in tako lažje in večkrat “pri vas v službi” za zdravo vračanje v srečne trenutke.


Nasvet 3

Prečistite stagnatne energije s pedantno ureditvijo prostora za glavnim vhodom

Natančno preglejte, izpraznite in počistite prostor za glavnim vhodom! Zelo pomemben Feng šuj napotek v prid vaši razbremenitvi po dogodkih zunaj doma in posledično v prid lažjemu vzdrževanju vaše duhovne odprtosti in spontanosti znotraj domačega zavetja.


Slika 7: Prazen, prečiščen in privlačen prostor za glavnim vhodom je ključnega pomena, za vaše dobro počutje, umirjeno obnašanje in sproščene zdrave odzive, kjerkoli v vašem domu!


 

Nasvet 4

Zagotovite si vsaj 8 m2 odprtih, prostih površin

… in potem zaplešite!

Poiščite si dobro glasbo. Tako živahtno, polno ritmov in zvočne pestrosti. Potrebujete šest skladb, viž, popevk (izbor šestih koncertov ali simfonij v tem primeru odsvetujem). Zaplešite na vsako od šestih skladb (vsaka 3-5 minut). Toda pomembno je, da spontano, s plesom, opišite vse od naslednjih šestih besed:

 • morje
 • krokodil
 • urejanje čebelnjaka,  ko se čebele rojijo
 • klobasa z zeljem
 • prepir galebov in
 • zobozdravnik

nyc126266-teaser-story-big

Slika 8: Gibanje v plesu prebudi vso potrebno odprtost in spontanost! Ste si zagotovili nekje v ambientu vsaj 8 m2 prostora?


 


ZAKLJUČEK

Če želite zdravo in z manj napora do zaželjene čustvene odprtosti in spontanosti, si pomagajte z vašim ambientom!

S posegi v vse tipe ukrepov (glej prikaz spodaj: štirje stebri dviga energij sil za domačim pragom: steber Vzdrževanje) boste dosegli odlične razultate povečanja pozitivnih energij ambienta, ki trajno povzdigujejo vaše življenje!

IZGLED_PODOBA

Tokratni nasveti so le majhen del ukrepov, s katerimi lahko ob pomoči ambienta občutno povečate svojo odprtost in zaželjeno spontanost, kar pomeni tudi, da povečate svojo življensko vedrost.

Predlagam, da vsaj štiri v tem blogu zbrane ukrepe izvedete, saj ti poskrbijo za pozitivne učinke na več nivojih in seveda tudi na danes obravnavanem:Kako vzpodbuditi žensko atraktivnost?

 

 

S pozdravi do ponovnega snidenja! [images style=”5″ image=”http%3A%2F%2Fwww.poweroflivingspace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FDSC09201-copy-267×300.jpg” width=”267″ align=”center” top_margin=”0″ full_width=”Y”]

 Izidor HABJANIČ Dori
podpis

Dar v priznanje in izkaz naklonjenosti?

Prispevki SILE ZA DOMAČIM PRAGOM ostajajo brezplačni in brez reklamnih sporočil, a terjajo veliko truda in so povezane s stroški.
Če so vam prispevki v veselje in vam je všeč kar počnem, prosim premislite, če bi me podprli z rednim mesečnim darovanjem v znesku višine med stroški za kavico ali dobro večerjo!


Želite povečati učinkovitost vašega postopnega ukrepanja za vzpodbujanje Sil za domačim pragom? 

Potem postanite odzivni! Po vsakem branju bloga se javite s kakšnim komentarjem! S klikom na info@powereoflivingspac.com se tukaj z lahkoto povežete in kaj vprašate, obnovite ali poglobite prebrano! Stavek, dva, ki ju zapišete, pomeni veliko! Nevroznanost zatrjuje, da se s tovrstno odzivnostjo drastično poveča učinek vašega branja, razumevanja oz. sprejemanja nasvetov! Da o veselju, ki ga naredite meni, ker sodelujete, niti ne govorim…

Pin It on Pinterest